Információk záróvizsgázóknak

Diplomaosztó2024. június 21. (péntek) 14 óra
Diplomaosztóval kapcsolatos tájékoztató

 

Záróvizsga

 

ZÁRÓVIZSGA BIZOTTSÁGOK 2023/2024-ES TANÉV 

Tájékoztató végzős hallgatóknak_0.pdf (frissítve 2024.06.07.) 

Záróvizsgával kapcsolatos tudnivalók_0.pdf (frissítve 2024.06.07.)

Prezentáció feltöltési tájékoztató_0.pdf

 

 

Adminisztratív ügyek

  • A záróvizsgával kapcsolatos adminisztratív ügyeket az Informatikai Kar IF21-es szobában intézik (Kassai út 26.)
  • A 2023/2024 tanév részletes időbeosztása
  • Záróvizsgára a jelentkezés kizárólag a Neptunon keresztül történik (ügyintézés/záróvizsgák felületen). Aki mégsem tud záróvizsgázni, kérjük, a záróvizsgát megelőzően jelentkezzen le (eljárási díj mentes)!
  • Vizsgákra és szigorlatokra jelentkezés kezdete záróvizsgázó hallgatóknak: 2024. május 6. 
  • Záróvizsga időszak nappali és levelező tagozaton a végzős évfolyamok részére: 2024. június 10-17.
  • Az a végzős hallgató, aki még nem vett részt a kötelező tűz- és munkavédelmi oktatáson, kérjük, sürgősen pótolja azt! További információk: http://munkavedelem.unideb.hu/ (I. éves hallgatók oktatása).
  • Akinek tartozása (pénz, könyv, stb.) van a Debreceni Egyetem felé nem záróvizsgázhat
     

Abszolutórium

A 2011. évi CCIV. törvény 50. § (1) pontja alapján: A felsőoktatási intézmény annak a hallgatónak, aki a tantervben előírt tanulmányi és vizsgakövetelményeket és az előírt szakmai gyakorlatot - a nyelvvizsga letétele, a szakdolgozat, diplomamunka elkészítése kivételével - teljesítette, és az előírt krediteket megszerezte, végbizonyítványt állít ki (abszolutórium).

DE TVSZ 26. §

(1) „Ha a hallgató képzéséhez tartozó végbizonyítvány kiállításának feltételeit teljesítette, az intézmény a teljesítés napját követő 20 napon belül a teljesítés napjával a végbizonyítványt kiállítja. A kiállításról a hallgatót egyidejűleg értesíteni kell."

(2) ,,A végbizonyítványt megszerzett hallgató záróvizsgát tehet."

Amennyiben valaki a fent előírtakat teljesítette, a fentiek alapján számára az abszolutóriumot kiállítjuk, a képzésének státusza abszolvált lesz, ez a hallgatói jogviszony megszűnését vonja maga után. A záróvizsga letételéhez nem szükséges a hallgatói jogviszony.

DE TVSZ 29. §

(6) A tanulmányait első évfolyamon 2012 szeptemberében megkezdő hallgató – majd ezt követően felmenő rendszerben – a hallgatói jogviszony megszűnése után két éven belül, bármelyik vizsgaidőszakban az érvényes képzési követelményeknek megfelelően tehet záróvizsgát. Az abszolutórium kiállítását követő két éven túl a karok által meghatározott feltételek szerint tehető záróvizsga. A hallgatói jogviszony megszűnését követő öt év elteltével nem tehető záróvizsga.
 

Nyelvvizsga

Ha rendelkezik nyelvvizsgával, és az még nem szerepel a Neptunban, küldje el a to@inf.unideb.hu címre. Az eredeti Nyelvvizsga Bizonyítványt legkésőbb a záróvizsga napján mutassa be a TO IF21-es szobában.

 

Szakdolgozat / Diplomamunka

Az elkészült Szakdolgozat / Diplomamunka feltöltési/leadási határideje: 

Tavaszi záróvizsga időszakban záróvizsgázók részére: 2024. április 17.  

Annak a hallgatónak, aki a határidőig nem tölti fel a dolgozatát, a DE Térítési és Juttatási Szabályzata alapján a szakdolgozat / diplomamunka határidőn túli feltöltéséért/leadásáért eljárási díjat kell fizetni; az 1. héten 800 Ft/nap, a 2. héten 1600 Ft/nap. Max. 2 hét, ezt követően (ebben a félévben május 2. éjfél) nincs lehetőség a szakdolgozat feltöltésére/leadására. A késedelmes feltöltést/leadást külön nem kell kérvényezni, a késedelmi díjat a TO írja ki a hallgatónak a Neptunban a dolgozat feltöltésének/leadásának napján. 

A kész szakdolgozatot/diplomamunkát csak abban a félévben lehet feltölteni/leadni a megadott határidőig, amikor a hallgató záróvizsgázni szeretne / záróvizsgára feljelentkezett. 

A szakdolgozat leadás módja: 

Papír alapú szakdolgozatot nem kell leadni. 

DE TVSZ kari melléklet 17. §: “A végzős hallgatóknak a záróvizsga tervezett félévében a tanév időbeosztásában meghatározott határidőig a szakdolgozatukat/diplomamunkájukat elektronikus formában fel kell tölteniük az Egyetemi és Nemzeti Könyvtárnak a Debreceni Egyetem Elektronikus Archívumába (DEA) és a Kar által meghatározott elektronikus rendszerbe.” 

A szakdolgozat leadás lépései:

Az elektronikus szakdolgozatot csak abban az esetben tekintjük „leadottnak”, ha a felsorolás szerinti időrendben az alábbiak mindegyike rendben van. 

1. Szakdolgozat címe:  

Ellenőrizze, hogy a dolgozaton szereplő cím megegyezik-e azzal a címmel, amit a könyvtári feltöltéskor rögzít. Ha nem, akkor javítsa ki. Ellenőrizze, hogy a dolgozat címe megegyezik-e azzal a címmel, ami a Neptunban van rögzítve.  Amennyiben eltérő, akkor töltse ki a Neptunban az „IK Szakdolgozat címének pontosítása_2023/24/2” kérvényt. 

(Ezen a kérvényen csak és kizárólag a cím módosítása/pontosítása kérelmezhető, amennyiben a szakdolgozat témája is megváltozott, egyeztessen a Tanulmányi Osztállyal.) 

2. Témavezető jóváhagyása: 

Az elkészült dolgozatot e-mailben küldje el a témavezetőnek (aki ennek alapján készíti el a Szakdolgozat bírálatot). Az e-mailben adja meg a nevét és a dolgozat pontos (fentiekkel megegyező) címét. 

Amennyiben a témavezető Önnek és a TO-nak küldött válasz emailben feltöltésre jóváhagyta a dolgozatot (a dolgozatot a TO-ra nem kell elküldeni), azt követően: 

3. Dolgozat feltöltése a DEA-ba 

A témavezető által jóváhagyott szakdolgozatot 2024. április 17. éjfélig, vagy eljárási díjjal legkésőbb 2024. május 2. éjfélig töltheti fel elektronikusan a DEA rendszerébe. A felöltött file neve kötelezően szakdolgozat.pdf  kell hogy legyen, valamint a leírás mezőbe is írja be, hogy "szakdolgozat". Figyeljen a dolgozat címének a pontos egyezésére, valamint az összefoglaló (abstract) 6 - 8 mondat terjedelmére. 

A feltöltött dolgozat kizárólag a sikeres záróvizsgát követően lesz mások számára is elérhető a DEA-ban. (DE TVSZ 27. § (8) bekezdés) 

4. Plágium nyilatkozat 

Töltse ki a Neptunban az „IK Szakdolgozat leadás / Plágium nyilatkozat_2023/24/2” kérvényt. Ebben nyilatkozik a könyvtári tartozásról és ez a Plágium nyilatkozat is (Csoportmunka esetén a társak Plágium nyilatkozatát is csatolni kell a kérvényhez). 

5. Jóváhagyás a DEA feltöltésről

Amennyiben a könyvtári feltöltés és a többi lépés is rendben van, a Plágium nyilatkozat kérvény elfogadásra kerül (“Elfogadva” státusz), erről rendszerüzenetet kap.  

6. Elektronikus feltöltés 

A plágium nyilatkozat kérvény elfogadását követően a dolgozat DEA-ba feltöltött változatát töltse fel az alábbi formon, hogy a dolgozat a záróvizsga bizottság tagjai számára elérhető legyen (2023-tól a feltöltött dolgozat kizárólag a sikeres záróvizsgát követően érhető el a DEA-ban).   

7. Sikeres szakdolgozat leadás/feltöltés jóváhagyása

Ha a felsoroltak mindegyike rendben van, akkor a Neptunban a szakdolgozat leadás dátuma mező rögzítésre kerül. 

TDK dolgozat 

A TVSZ kari melléklete szerint: „A hallgató kérésére az országos versenyre jutott TDK dolgozatot, amennyiben a helyi (Informatikatudományi, Tanulásmódszertani) TDK-n azt a zsűri is támogatja, jeles érdemjeggyel szakdolgozatként/diplomamunkaként és a szakdolgozat/diplomamunka tárgyakként az Informatikai Kar teljesítettnek tekinti, továbbá a záróvizsgán a szakdolgozat/diplomamunka védését jeles érdemjeggyel teljesítettnek tekinti a kar. Ennek adminisztrációjáról az oktatási dékánhelyettes gondoskodik." 

 
A hallgató a TDK dolgozatának szakdolgozatként való elfogadását a Neptun rendszerben található "Általános kérvényen" kérelmezheti. (Csatolni kell a TDK oklevelet!) 
A szakdolgozatként elfogadott TDK dolgozatot is fel kell tölteni a DEA-ba.  
Ki kell tölteni az "IK Szakdolgozat leadás/Plágium nyilatkozat_2023/24/2" kérvényt (a társak plágium nyilatkozatát is csatolni kell) 

 

Legutóbbi frissítés: 2024. 06. 07. 09:51