Karunk története

A kezdetek

Az Informatikai Kar történetének gyökerei a Kossuth Lajos Tudományegyetem Matematika Intézetéhez nyúlnak vissza. Gyires Béla professzor kezdeményezésére 1967-ben a számítástechnika oktatásához az egyetem egy lengyel gyártmányú számítógépet kapott, az ODRA-1013-at, majd 1971-ben egy ODRA-1204 típusú gépet helyeztek üzembe a Matematika Intézet keretei között működő Jékel Pál vezette Számolóközpontban. Az 1972/73-as tanévben a programozó matematikus szakon elindult a számítástechnikai specialisták képzése. A Számolóközpont adta az első számítástechnikát oktató tanárokat. Az informatikát tanuló hallgatók számának növekedése indokolttá tette az elméleti alapokat oktató tanszék megalakítását, így 1973-ban létrejött a Számítástudományi Tanszék Kertész Andor, illetve Gesztelyi Ernő vezetésével. 1976-ban jelentős fejlesztés történt, amikor a Számoló Központhoz került egy R-30 (ESZR-1030) típusú - az IBM-360/40-50 gépekkel kompatibilis - nagy számítógép. 1986-ban egy IBM-370 számítógéppel kompatibilis R-55M (ESZR-1055M) típusú nagy gépet installáltak az átalakított Egyetemi templomba.

A Számolóközpont feladatai között szerepelt az egyetemi oktatás támogatása és a KLTE pénzügyi, gazdálkodási, nyilvántartási rendszerének kialakítása, együttműködve a gazdasági igazgatással. Az akkori Számolóközpontban dolgozó munkatársak a 70-es évektől az alapvető szolgáltatási tevékenységük mellett szervesen bekapcsolódtak a Matematikai Intézet oktatási feladatainak ellátásába is. A 80-as évek végére egyrészt a hallgatói létszám emelkedése, másrészt a Számolóközpont átalakuló feladatai miatt ez a félmegoldás tovább már nem volt tartható. 1991-ben hat kolléga oktatói állásra került, és további, korábban más tanszékeken lévő munkatársakkal társulva, Arató Mátyás vezetésével létrehozták az Alkalmazott Informatika Tanszéket. A tanszék egy évig létezett, ugyanis 1992 és 1994 között a Matematika Intézetben a tanszékek működése szünetelt. 1994-ben újra tanszéki rendbe szerveződött az Intézet. Ekkor jött létre az alapozó informatikai kurzusokért felelős új tanszék, amely kezdetben az Információs Rendszerek, végül az Információ Technológia nevet kapta. A Matematikai Intézet elismerte a keretei között felnövő informatikaoktatás és kutatás egyenrangúságát, ezért 1992-től Matematikai és Informatikai Intézet lett a neve.

2003 áprilisában létrejött az önálló Informatikai Intézet, kiválva a Természettudományi Karból.

Az önálló Informatikai Intézet tanszékei

 • Alkalmazott Matematika és Valószínűségszámítás
 • Információtechnológia
 • Komputergrafika és Könyvtárinformatika
 • Számítógéptudományi

Az Informatikai Rendszerek és Hálózatok Tanszék (IRH) az informatikai rendszerek és hálózatok témakörébe tartozó egyetemi és fõiskolai, BSc és MSc szintû oktatással és ehhez szervesen kapcsolódó kutatással foglalkozik. Az Informatikai Intézettel egyidõben alakult meg 2003 tavaszán.

Az Informatikai Intézet által felügyelt képzések a következők voltak:

 • programozó matematikus szak
 • programtervező matematikus szak
 • informatika tanárszak
 • informatikus könyvtáros szak
 • informatikus könyvtáros kiegészítő szak
 • informatika szaktanár továbbképzés

Az Informatikai Kar tényleges megalakulása 2004-ben történt a 218/2004. (VII. 19.) Kormányrendelet 2. §-a által, amely a felsőoktatási intézmények karainak felsorolásáról szóló 209/1999. (XII. 26.) Kormányrendeletet módosította. Ebben a rendeletben felsorolásra került a Debreceni Egyetem Informatikai Kara is.

A kar vezetői 2004-ben, a megalakuláskor

 • Dékán:
  • Dr. Pethő Attila egyetemi tanár
 • Dékánhelyettesek:
  • Dr. Bácsó Sándor egyetemi docens (oktatási)
  • Dr. Halász Gábor egyetemi docens (gazdasági és külkapcsolati)
  • Dr. Pap Gyula egyetemi tanár (tudományos és pályázati)

A kar tanszékei és vezetői megalakuláskor

 • Alkalmazott Matematika és Valószínűségszámítás Tanszék
  • Dr. Pap Gyula egyetemi tanár
 • Információ Technológia Tanszék
  • Dr. Kormos János egyetemi docens
 • Informatikai Rendszerek és Hálózatok Tanszék
  • Dr. Sztrik János egyetemi tanár
 • Komputergrafika és Könyvtárinformatika Tanszék
  • Dr. Bácsó Sándor egyetemi docens
 • Számítástudományi Tanszék
  • Dr. Dömösi Pál egyetemi tanár

Az IK jelene

A kar életének fontos momentuma, hogy 2011 augusztusában új épületbe költöztünk. A modern, XXI. századi épületben korszerű feltételek között folytathatjuk oktató és kutató munkánkat. A kiválóan felszerelt számítógépes termek lehetővé teszik, hogy hallgatóink megismerkedjenek a legmodernebb számítógépekkel és szoftverekkel. A hallgatók tanórán kívüli munkáját az épület egységes WiFi hálózata is segíti.

A kar tanszékein dolgozó 6 professzor, 20 docens, 31 adjunktus és 12 tanársegéd jelentős, nemzetközileg is jegyzett szellemi potenciált képvisel, ezen felül a Deutsche Telekom IT Solutions Kft-nél kihelyezett tanszékünk is működik. Karunkon az informatikai területen akkreditált valamennyi szakon alap- és mester szinten is folyik képzés, hallgatóink létszáma jelenleg meghaladja az 1800 főt.

A folyamatos fejlődéssel lépést tartva a kar folyamatosan fejleszti és korszerűsíti tananyagait a partnervállalataitól érkező visszajelzések alapján. A hagyományos képzések mellett a DEIK-en egyre nagyobb hangsúlyt kap az adattudományhoz, adatfeldolgozáshoz kapcsolódó ismeretek átadása, beleértve a mesterséges intelligenciát és a felhőtechnológiát is, sőt a kar 2020-ban a Microsoft Mesterséges Intelligencia Tudásközpontjává vált. Emellett dinamikusan fejlődik a kar műszaki, mérnökinformatikai vonala is, amire jelentős hatással vannak a térségbe települő járműipari cégek, amelyek fokozott érdeklődést mutatnak az önvezető járművek, okoseszközök, 5G-technológia, a járműiparhoz és a városok üzemeltetéséhez szükséges szenzoradatok feldolgozása és a hálózatmenedzsment iránt.

A kar dékánjai

 • 2004. szeptember 1-től 2010. június 30-ig:
  • Prof. Dr. Pethő Attila
 • 2010. július 1-től 2013. június 30-ig:
  • Prof. Dr. Terdik György
 • 2013. július 1-től 2019. június 30-ig:
  • Dr. Mihálydeák Tamás
 • 2019. július 1-től:
  • Prof. Dr. Hajdu András

Letölthető dokumentumok

Legutóbbi frissítés: 2023. 02. 16. 14:01