Új Évezred Informatika Fejlesztési Alapítvány

Dr. Arató Mátyás, az Informatikai Kar nyugdíjas professzora 1999-ben jogi személyként működő alapítványt hozott létre, az alapítói jogokat 2012 óta Dr. Pethő Attila professzor gyakorolja.

Az alapítvány nyílt, amelyhez csatlakozhat bármely belföldi vagy külföldi természetes vagy jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező társaság, ha az alapítvány céljával egyetért és azt támogatni kívánja, azonban az adományozó nem kötheti feltételhez a juttatást.

Az alapítvány neve és székhelye:

 • Új Évezred Informatika Fejlesztési Alapítvány
 • 4028 Debrecen, Kassai út 26. (Debreceni Egyetem Informatikai Kar)

 

Az alapító

 • Arató Mátyás
 • Pethő Attila

Adószám az 1%-hoz

 • Az Informatikai Kar alapítványa, az Új Évezred Informatikai Fejlesztési Alapítvány javára is felajánlható az adó 1%-a.
 • Az alapítvány adószáma: 18559042-1-09

Köszönjük támogatásukat!


Az Alapítvány célja

Az alapítvány célja a régióban támogatni az informatikai oktatást, a tudomány és a gazdaság közeledését, az informatikai innovációt, a kultúra színvonalának emelését és mindezzel elősegíteni az információs társadalomra való felkészülést.

Az alapítvány a közhasznú tevékenységek közül az alábbiakat támogatja

 • tudományos tevékenység, kutatás
 • nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés.

Az alapítvány a következő tényleges tevékenységeket kívánja folytatni, közhasznú céljainak megvalósítása érdekében

 • Az információs társadalom kialakításának érdekeit szolgáló informatikai kutatás-fejlesztés, ismeretterjesztés, a színvonalas, élvonalbeli informatikai kultúra terjesztése a régióban, különös tekintettel a szakmai utánpótlás nevelésére.
 • Hallgatói részvétel támogatása informatikai K + F projektekben (díjak, ösztöndíjak biztosítása, infrastrukturális támogatás).
 • Hallgatók tudományos diákköri munkájának támogatása, díjak, ösztöndíjak biztosításával.
 • Hallgatók kiemelkedő tanulmányi munkájának támogatása, díjak és ösztöndíjak formájában.
 • Hallgatói programozási versenyek szervezésének támogatása, illetve ezeken a hallgatói részvétel támogatása (szervezési költségek, részvételi díjak, nevezési díjak biztosítása).
 • Magyar és nemzetközi informatikai és matematikai tudományos konferenciák szervezése, ilyen konferenciák szervezésének támogatása.

Az alapító kikötötte, hogy az alapítvány

 • vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében és ezen célokat nem veszélyeztetve végezhet
 • a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel és azt kizárólag az alapító okiratban meghatározott célokra fordíthatja
 • közvetlen politikai tevékenységet nem folytathat, tevékenységét pártoktól függetlenül köteles végezni, a pártoknak anyagi támogatást nem nyújthat és azoktól támogatást nem fogadhat el
 • országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi és helyi önkormányzati választásokon képviselőjelöltet nem állíthat és nem támogathat

 

Legutóbbi frissítés: 2023. 02. 17. 07:37