Gyakran ismétlődő kérdések

Hogyan tudok jelentkezni az Informatikai Karra, programtervező informatikus képzésre?

 • A jelentkezés elektronikusan történik a Felvi.hu oldalon az E-felvételi segítségével.

Mikor lehet jelentkezni a különböző képzésekre?

 • A jelentkezési határidőt az Oktatási Hivatal adja meg. Általában február 15-ig lehet jelentkezni a szeptembertől induló képzésekre (alap, mester, osztatlan), november közepéig pedig a februártól induló mesterképzésekre. Amennyiben hirdetünk pótfelvételt, augusztus eleje a jelentkezési határidő.

Milyen képzéseket hirdetnek szeptembertől?

 • Gazdaságinformatikus, mérnökinformatikus és programtervező informatikus alap és mesterképzéseket nappali és levelező tagozaton, valamint informatikatanár szakot nappali tagozaton kétszakos formában, illetve informatikatanár mesterképzést levelező tagozaton egyszakos formában. További információ a meghirdetett képzésekkel kapcsolatban (tantervi háló, tantárgyi tematikák, oklevélkövetelmény) az Informatikai Kar honlapján a Felvételizőknek szóló információk között található.

Van-e lehetőség duális képzésre jelentkezni?

 • Jelenleg a gazdaságinformatikus, mérnökinformatikus és programtervező informatikus mesterképzések nappali tagozatán van lehetőség a képzés duális formában történő elvégzésére.

Szükséges-e emelt szintű érettségi vizsgát tenni az alapképzésre való jelentkezéshez, és ha igen, milyen tárgyakból?

 • 2023-tól minden alap- és osztatlan képzésre vonatkozó legalább egy emelt szintű érettségi kötelezettsége megszűnik. A Debreceni Egyetem Informatikai Karán alapképzésre történő jelentkezés esetén elég a közép szintű érettségi az előírt tárgyakból.

Pontszámítással kapcsolatban mire lehet számítani?

 • A pontszámítással kapcsolatban az Oktatási Hivatal honlapján, a felvi.hu oldalon a Felvételi tájékoztatóban talál pontos leírást.

Magasabb ponthatárt fognak megállapítani, mint az előző évben?

 • A ponthatárt nem a kar határozza meg, az mindig egy adott szakra jelentkezők számától, eredményétől (felvételi pontszám), jelentkezési sorrendtől, valamint az adott szakra felvehető hallgatók számától (kapacitás) függ.

Mérnökinformatikus képzésnél van-e lehetőség a specializálódásra?

 • Az alap és mesterképzéseket is specializáció nélkül hirdetjük meg. Ugyanakkor minden képzésünk tantervében található egy ún. Speciális ismeretek blokk, melynek tárgyai közül a hallgatók az érdeklődésüknek megfelelő tárgyakat választhatnak.

Ha nem sikerül egy tárgyat időben teljesíteni, lehet-e még időben végezni az adott képzésen?

 • Ez a konkrét tárgytól függ. A tantárgyak egymásra épülésével kapcsolatban szakonként a kari honlapon található fehér füzetekben, illetve a képzési gráfokban talál további információt.

Ha egy szak mégsem nyeri el a tetszésemet, van-e lehetőség más szakra átjelentkezni, vagy újra kell felvételizni?

 • Karon belül szakváltásra két lezárt félév után van lehetőség elektronikus kérvény beadásával. További információ a kar honlapján érhető el.

Nyújt-e valamilyen támogatást a kar végzés utáni elhelyezkedéshez?

 • Évente kétszer megrendezzük az Informatikai Szakmai Napokat, ahol a jelenlevő cégek előadásokkal, standos megjelenéssel, próbainterjúkkal segítenek a fiatalabb hallgatóknak szakmai gyakorlati helyet, a végzősöknek állást találni.

Mérnökinformatikus alapképzés elvégzése után a karon belül milyen mesterképzésre lehet jelentkezni és milyen feltételekkel?

 • Minden mesterképzés szak képzési és kimeneti követelményében megtalálható, hogy a belépéshez mely alapképzésben szerzett végzettségek fogadhatók el előzményként. A mesterképzések bemeneti követelményei megtalálhatók az aktuális Felvételi tájékoztató 3. számú táblázatában.

Az előzményként elfogadott szakok két csoportra oszthatók:

 • teljes kreditérték beszámítással figyelembe vehetők,
 • meghatározott kreditek teljesítésével figyelembe vehetők (azaz nem teljes kreditértékkel beszámíthatók).
 • Mérnökinformatikus alapképzésről mérnökinformatikus és programtervező informatikus mesterképzésre teljes kreditérték beszámítással lehet jelentkezni, míg Gazdaságinformatikus mesterképzésre Kreditelismertetési eljárás lefolytatása szükséges.
 • Javasoljuk továbbá a Képzési térkép mesterképzés-választó használatát.

Mi az a Kreditelismertetés és hogyan kell lefolytatni?

 • Aki olyan szakon szerez oklevelet, ami nem teljes kreditértékkel beszámítható, a karon kell a kreditelismertetést kezdeményezni. Az Informatikai Kar honlapjáról letölthető Adatlap kreditelismertetéshez nyomtatványt kell eljuttatni a Tanulmányi Osztályra a szükséges mellékletekkel együtt. A kreditelismertetési eljárás a felvételi jelentkezés benyújtása előtt is elindítható.

Indít-e a kar a következő felvételi eljárásban mérnökinformatikus mesterképzést levelező tagozaton?

 • A képzést minden felvételi eljárásban meghirdetjük, a képzés „indulása” attól függ, hogy a felvételi követelményt teljesítő jelentkezők száma eléri-e a meghirdetett minimális létszámot.

A programtervező informatikus alapképzés 6, míg a gazdaságinformatikus és mérnökinformatikus alapképzés 7 féléves. Milyen lehetőséget biztosít a kar arra, hogy a hallgatók a Bolognai rendszer adottságait kihasználva a „másik” szak mesterképzésére is beléphessenek?

 • A mesterképzéseinket mindkét felvételi eljárásban meghirdetjük, és a mintatanterv úgy van kialakítva, hogy 2-2 féléve „felcserélhető”, nem tartalmaz egymásra épülő tárgyakat. Ezáltal a hallgatók februárban és szeptemberben is be tudnak kapcsolódni a mesterképzésbe.

Támogatja-e a kar a mester hallgatók munkavégzését, és ha igen, milyen formában?

 • A mesterképzések nappali tagozatán az órarendet úgy készítjük el, hogy a kontaktórák max. 3 munkanapra essenek. Így a hallgatóknak lehetősége van részidőben dolgozni.

 

További információk:

Telefon:
    +36-52-518-630
E-mail:
    to@inf.unideb.hu

Legutóbbi frissítés: 2023. 01. 31. 13:05