Nemzetközi ösztöndíjprogramok

ERASMUS+ 

Az Erasmus+ az európai oktatás, képzés, ifjúságügy és sport támogatására irányuló uniós program. A 14,7 milliárd eurós költségvetéséből több mint 4 millió európai polgárnak fog lehetőséget biztosítani arra, hogy tanulmányokat folytasson, képzésben vegyen részt és tapasztalatot szerezzen külföldön.

A 2020-ig tartó Erasmus+ program nemcsak a diákoknak kínál lehetőségeket. Az Erasmus+ hét korábbi programnak lép a helyébe, és lehetőségek széles körét biztosítja magánszemélyek és szervezetek számára.

Kiknek szól az Erasmus+ program?

A program hallgatók, gyakornokok, önkéntesek, fiatalok, tanulók, felnőtt tanulók, tanárok, pedagógusok, egyetemi oktatók, trénerek, ifjúsági munkások, oktatási, képzési vagy ifjúsági területen működő szervezetek munkatársai számára nyújt részvételi lehetőséget. A pályázatokat intézmények, szervezetek nyújthatják be, az egyéni részvétel ezeken keresztül valósulhat meg.

Milyen pályázati kategóriákat tartalmaz az Erasmus+ program?

Az Erasmus+ a szinergiák kihasználását és a szektorközi együttműködéseket ösztönzi az oktatás, a képzés és az ifjúsági munka különböző területein: megszűnnek a mesterséges határok a különböző pályázattípusok és projektformák között, nagyobb hangsúlyt kap az új résztvevők bevonása a munka világából és a civil szférából, valamint erősödnek az együttműködések új formái.

1. Mobilitás

2. Együttműködések: innováció és jó gyakorlatok cseréje

3. Szakpolitikai reformfolyamat támogatása

Hogy lehet megpályázni?

Minden évben tavasszal és ősszel pályázható 3-12 hónap közötti időtartamra, a pályázatban három egyetemet lehet megjelölni.

Pályázási feltételek:

 • aktív, beiratkozott hallgató minimum 2 (MSc esetén 1) lezárt egyetemi félévvel
 • legalább egy nyelv középfokú ismerete szükséges
 • átlagos vagy jobb tanulmányi eredmény

Linkek:

 

Piroska Ágnes

Piroska Ágnes
ügyvivő-szakértő, mobilitás koordinátor
Szervezeti egység
Debreceni Egyetem, Kancellária, Rektori-Kancellári Kabinet, Koordinációs és Stratégiai Igazgatóság, Nemzetközi Iroda
Központi telefonszám
Cím
4032 Debrecen Nagyerdei körút 68
Emelet, ajtó
földszint (Nemzetközi Iroda)

CEEPUS

A CEEPUS csereprogram célja, hogy a felsőoktatás területén együttműködő partner intézmények között lehetővé tegye hallgatói és oktatói mobilitások lebonyolítását, speciális kurzusok, valamint hallgatói kirándulások szervezését, támogassa hosszú távú szakmai együttműködések kialakulását a térségben, ezzel elősegítve Közép-Európa stratégiai szerepének erősödését.

Jelenleg a következő országok akkreditált felsőoktatási intézményeibe lehet utazni CEEPUS támogatással:

Albánia, Ausztria, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Csehország, Horvátország, Koszovó, Lengyelország, Macedónia, Magyarország, Moldova, Montenegró, Románia, Szerbia, Szlovákia és Szlovénia.

Kiknek szól?

Hallgatók és oktatók vehetnek részt a csereprogramban, előbbiek tanulmányi, utóbbiak kutatási céllal.

Hogy működik?

Hálózatok keretein belül működik, melyeket a felsőoktatási intézmények partnerségén keresztül (European Universities). Ezeket az egységeket nem csak a teljes intézmények, hanem kisebb egységek is alapíthatják (kari vagy akár tanszéki szinten). A Debreceni Egyetem jelenleg 14 hálózatban van jelen.

Milyen időtávra pályázható?

Egy tanévre szól, de minden évben meghosszabbítható. Rövidebb távú mobilitás is lehetséges, ami minimum 24 nap, maximum 2 hónap.

Hogy lehet megpályázni?

A teljes pályázati folyamat online zajlik a pályázatok minden év január közepéig adhatók be.

 Bővebb információ:

http://mobi.unideb.hu/ceepus

Campus Mundi

A Campus Mundi program a magyar felsőoktatás nemzetközi versenyképességének fejlesztését támogatja a 2016-2021 közötti időszakban. Támogatja a hallgatói mobilitást, másrészt a felsőoktatási intézmények nemzetközi szerepének, elismertségének növeléséhez járul hozzá.

Kiknek szól?

Hallgatóknak szól, akik szakmai gyakorlat, vagy rövid tanulmányút céljára használhatják fel az ösztöndíjat.

Hogy lehet megpályázni?

Egész évben folyamatosan lehet jelentkezni.

Pályázási feltételek:

 • legalább 1 lezárt egyetemi félévvel kell rendelkezni
 • legalább egy nyelv középfokú ismerete szükséges
 • átlagos (3,5) vagy jobb tanulmányi eredmény
 • intézményi ajánlás (Nemzetközi Irodától) + szaktanári ajánlás

Bővebb információ:

https://tka.hu/palyazatok/4811/campus-mundi

ISEP

A nyertes pályázók egy szemesztert az ISEP-ben résztvevő észak-, közép- és dél-amerikai, európai, afrikai vagy ázsiai egyetemek egyikén tölthetnek.
A pályázat nyitva áll minden természet-, agrár-, bölcsészet-, zene-, társadalom-, üzleti-, műszaki, valamint - az általános orvos és fogorvos tudományterület kivételével - az egészségtudományi területen tanuló osztatlan, alap- és mesterképzéses diák előtt. Pályázni valamennyi ISEP tagegyetemre lehet, azonban előnyben részesülnek azok a hallgatók, akik olyan helyre pályáznak, ahová más program (pl. Erasmus, DAAD) keretében nem lehet kiutazni.

A pályázó hallgatók a programban résztvevő USA-beli, kanadai, mexikói, dél-amerikai és ázsiai egyetem közül jelölhetnek meg összesen legfeljebb 10-et, ahol tanulmányokat szeretnének folytatni; a nyertes pályázókat ezen egyetemek egyikén fogja elhelyezni az ISEP amerikai irodája.

Az oktatás az adott ország nyelvén folyik, bár angol nyelvű kurzusok néhány egyetemen azon országokban is elérhetőek, ahol a hivatalos nyelv nem angol.

A pályázat feltétele:

 • legalább 2 lezárt félév
 • megfelelő tanulmányi eredmény (minimum 3.45 vagy jobb)
 • legalább középfokú nyelvtudás az oktatás nyelvéből
 • hallgatói jogviszony a Debreceni Egyetemen (a megpályázott időszakban aktív hallgatói jogviszony).

Bővebb információ:

http://mobi.unideb.hu/isep2021tavasz

 

  Legutóbbi frissítés: 2023. 12. 05. 07:54