Adatvédelem

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Debreceni Egyetem Informatikai Kar

által végzett adatkezelésekről hallgatók részére

 

Az adatkezelő megnevezése és elérhetőségei

 

Adatkezelő

Debreceni Egyetem

Székhely

4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

E-mail cím

adatvedelmi.tisztviselo@unideb.hu

Telefonszám

52/512-700

 

Az Adatkezelő Debreceni Egyetem nevében a Debreceni Egyetem Informatikai Kar, mint az Egyetem szervezeti egysége végzi az adatkezelést és nyújt tájékoztatást.

A Debreceni Egyetem Informatikai Kar, mint Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít a személyes adatok védelmére és mindenkor ügyel a tisztességes és átlátható adatkezelés biztosítására, melynek alapvető követelménye az adatok kezelésére vonatkozó megfelelő tájékoztatás nyújtása.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató információt nyújt az Adatkezelő szolgáltatásának nyújtása során történő adatkezeléséről: a kezelt adatok megismerésének forrásairól, köréről, az adatkezelés jogalapjáról, céljáról és időtartamáról, a személyes adatokkal kapcsolatos jogokról és az azok közötti választási lehetőségekről, illetve tartalmazza azokat az elérhetőségeket is, amelyeken választ kaphat a személyes adatok kezelésével érintett az Adatkezelő adatvédelmi folyamataival kapcsolatos kérdéseire.

A Debreceni Egyetem Informatikai Kar, mint Adatkezelő a vonatkozó, személyes adatok védelmét meghatározó jogszabályi rendelkezésekkel, így különösen a GDPR-ral összhangban az alábbi tájékoztatást nyújtja.

 

Az adatkezelő megnevezése és elérhetőségei

 

Adatkezelő

Debreceni Egyetem Informatikai Kar

Adakezelés helye

Debreceni Egyetem Informatikai Kar

Adatkezelő képviselője

Dr. Hajdu András dékán

Székhely

4028 Debrecen, Kassai út 26.

E-mail cím

dekan@inf.unideb.hu

Telefonszám

52/512-900/75024

 

Adatkezelésre vonatkozó jogszabályok

 

Az Adatkezelő adatkezelésére az alábbi jogszabályi rendelkezések vonatkoznak:

- A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelet (a továbbiakban: GDPR),

- Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,

- A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban: Nftv),

- A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet.

 

Adatkezelési tájékoztató

 

Legutóbbi frissítés: 2024. 04. 26. 11:17