Programtervező informatikus (MSc)

A szak célja olyan informatikus szakemberek képzése, akik a tudásuk fejlesztését hosszú távon biztosító elméleti alapokra építve az alapképzésben szerezhetőnél magasabb szinten képesek önállóan és csoportmunkában ellátni informatikai rendszerek fejlesztési, létrehozási, alkalmazási, bevezetési, működtetési, és szervizelési tevékenységével összefüggő feladatokat, illetve rendelkeznek az alkalmazási területük informatikai feladatainak megoldásához szükséges együttműködési és modellalkotási készségekkel, képesek informatikai célú kutatási feladatok ellátására, koordinálására. A sikeres hallgató képessé válik matematikai, számítástudományi, informatikai ismereteinek, újszerű megközelítési módot igénylő alkalmazására.

 

Mit tanulhatsz a képzés során?

  • komplex szakmai problémák formalizálását, a megoldáshoz szükséges elvi és gyakorlati háttér feltárását
  • tervezési, fejlesztési, üzemeltetési és irányítási feladatok ellátását komplex szoftver rendszerek működtetése esetében
  • tervezett vagy megvalósított informatikai rendszerek üzleti, piaci és innovatív értékének felmérését, az elkészült szoftvertermék validálását
  • minőségirányítási részfeladatok megtervezését és kivitelezését
  • a napjainkban egyre fontosabbá váló informatikai biztonság és adatbiztonság, a modern mesterséges intelligencia alapjait jelentő gépi tanulási módszerek, valamint az ehhez szorosan kapcsolódó adatbányászat, adattudomány területét

 

Milyen munkaerőpiaci lehetőségek nyílnak meg előtted a diploma megszerzésével?

Képes leszel más szakterületek szakembereivel együttműködve projekt- (csoport-) munkára, illetve az informatikai szakterülethez tartozó folyamatok átfogó, vezetői szintű tervezésére, irányítására és ellenőrzésére.

 

Továbbtanulási lehetőség:

Ha a tudományos kutatómunka iránt érdeklődsz, akkor tanulmányaidat PhD képzés keretében folytathatod és később tudományos fokozatot szerezhetsz.

 

Az ideális jelentkező:

Programtervező informatikus, mérnökinformatikus vagy gazdaságinformatikus szakon szerzett BSc diplomával rendelkezik, képesnek érzi magát önálló munkavégzésre, és nem riad vissza az alapképzésben szerzett szakmai ismereteinek bővítésétől.

 

Képzési idő: 4 félév

Munkarend: MNA; MNK; MLK

Legutóbbi frissítés: 2023. 02. 16. 13:02