Programtervező informatikus (MSc)

A szak célja olyan informatikus szakemberek képzése, akik a tudásuk fejlesztését hosszú távon biztosító elméleti alapokra építve az alapképzésben szerezhetőnél magasabb szinten képesek önállóan és csoportmunkában ellátni informatikai rendszerek fejlesztési, létrehozási, alkalmazási, bevezetési, működtetési, és szervizelési tevékenységével összefüggő feladatokat, illetve rendelkeznek az alkalmazási területük informatikai feladatainak megoldásához szükséges együttműködési és modellalkotási készségekkel, képesek informatikai célú kutatási feladatok ellátására, koordinálására. A sikeres hallgató képessé válik matematikai, számítástudományi, informatikai ismereteinek, újszerű megközelítési módot igénylő alkalmazására.

 

Mit tanulhatsz a képzés során?

* komplex szakmai problémák formalizálását, a megoldáshoz szükséges elvi és gyakorlati háttér feltárását

* komplex szoftver rendszerek működtetéséhez kapcsolódó tervezési, fejlesztési, üzemeltetési és irányítási feladatok ellátását

* tervezett vagy megvalósított informatikai rendszerek üzleti, piaci és innovatív értékének felmérését, az elkészült szoftvertermék validálását

* megismerheted a napjainkban egyre fontosabbá váló informatikai biztonság és adatbiztonság, a modern mesterséges intelligencia alapjait jelentő gépi tanulási módszerek, valamint az ehhez szorosan kapcsolódó adatbányászat, adattudomány területét

 

Az ideális jelentkező:

Programtervező informatikus, mérnökinformatikus vagy gazdaságinformatikus szakon szerzett BSc diplomával rendelkezik, képesnek érzi magát önálló munkavégzésre, és nem riad vissza az alapképzésben szerzett szakmai ismereteinek bővítésétől.

 

Milyen munkaerőpiaci lehetőségek nyílnak meg előtted a diploma megszerzésével?

Képes leszel más szakterületek szakembereivel együttműködve projekt- (csoport-) munkára, illetve az informatikai szakterülethez tartozó folyamatok átfogó, vezetői szintű tervezésére, irányítására és ellenőrzésére.

 

Továbbtanulási lehetőség:

Ha a tudományos kutatómunka iránt érdeklődsz, akkor tanulmányaidat PhD képzés keretében folytathatod és később tudományos fokozatot szerezhetsz.


Milyen előképzettség szükséges a jelentkezéshez?

Programtervező informatikus, mérnökinformatikus vagy gazdaságinformatikus BSc diplomával nincs szükség további kreditek megszerzésére a képzésbe való belépéshez. 

Ha egyéb oklevéllel rendelkezel, a mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 60 kredit a matematika és számítástudomány területéről (30 kredit), valamint az informatika területéről (30 kredit). A felvétel feltétele a felsorolt területeken az alapképzés során megszerzett legalább 30 kredit, a hiányzó krediteket a képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül kell pótolni.

Üzemmérnök-informatikus képzettséggel rendelkezők esetén a mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 60 kredit a matematika és számítástudomány (30 kredit), a számításelméleti és programozási ismeretek (10 kredit), valamint az informatikai szakmai ismeretek (20 kredit) területéről. A szükséges 60 kredit a képzéssel párhuzamosan is megszerezhető, a felvételtől számított két féléven belül.

 

Képzési idő: 4 félév

Munkarend: MNA; MNK; MLK

 

Legutóbbi frissítés: 2023. 05. 24. 15:09