Adattudomány (MSc)

A képzés célja olyan informatikai szakemberek képzése, akik képesek a különféle adattípusok sajátságainak és a komplex adathalmazok struktúrájának megértésére, a közöttük lévő kapcsolatok felismerésére, a nyers adatok szükséges transzformációs lépéseinek alkalmazására, a következtetések levonására és a való világ folyamatainak modellezésére. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

 

Mit tanulhatsz a képzés során?

 • az adattudomány szakterületének innovatív, kutatói szintű műveléséhez szükséges adatelemzési, etikai, adatbiztonsági, matematikai, statisztikai fogalmakat, a programozási elveket és összefüggéseket, különösen az adattípusokat, reprezentációkat, az átalakítási és optimalizációs eljárásokat, a többváltozós statisztika, a gépi tanulás elveit.
 • az elemzéshez, modellezéshez használt aktuális technológiák működését és azok valós körülmények között történő alkalmazását nagy mennyiségű adat esetében is.
 • a nagymennyiségű adatok tárolására, feldolgozására és vizualizációjára szolgáló technikákat.
 • az adattudomány főbb alkalmazási területeit, az ezekhez kötődő problémákat és a megoldási lehetőségek főbb irányait, a kapcsolódó technikák alkalmazási korlátait.
 • az egyes adattípusok közötti összefüggések megteremtését, az adatok transzformációján alapuló információ-kinyerést és feladatmegoldást multidiszciplináris környezetben is.
 • az adatkezelés, elemzés, modellezés szabályozási kérdéseit, problémáit, beleértve a jogi és etikai vonatkozásokat is.
 • az informatikai biztonság területeit.

 

Milyen munkaerőpiaci lehetőségek nyílnak meg előtted a diploma megszerzésével?

A képzés elvégzésével széleskörű ismeretekre tehetsz szert az adattudományban használt módszerek alapelveiről és működéséről, valamint az egyre növekvő méretű és összetettségű adatok hatékony kezeléséhez szükséges technikai megoldásokról. Ezen elméleti és gyakorlati ismeretek birtokában számos szektorban nyílik lehetőség elhelyezkedni, például adatelemző, adatmérnök, adattudós vagy üzleti elemző munkakörökben, illetve például olyan fejlesztőként, aki gépi tanuláson alapuló szoftvereket tervez.

 

Továbbtanulási lehetőség

Ha a tudományos kutatómunka iránt érdeklődsz, akkor tanulmányaidat PhD képzés keretében folytathatod és később tudományos fokozatot szerezhetsz.

 

Milyen előképzettség szükséges a jelentkezéshez?

 

Ha programtervező informatikus, mérnökinformatikus, gazdaságinformatikus vagy biotechnológia BSc diplomával rendelkezel, az teljes kreditérték beszámítással kerül figyelembevételre, azaz nincs szükség további kreditek megszerzésére a képzésbe való belépéshez.

 

Ha matematika vagy fizika BSc diplomád van, akkor a képzésbe való belépéshez legalább 40 kredit megszerzése szükséges az alábbi területekről:

 • informatikai ismeretek (adatszerkezetek, adatelemzés, algoritmusok, adatbázisrendszerek, programnyelvek, adatbiztonság): 35 kredit,
 • gazdasági és humán ismeretek: 5 kredit.

 

Ha a fent felsoroltaktól eltérő diplomával rendelkezel, akkor a belépéshez legalább 60 kredit megszerzése szükséges az alábbi területekről:

 • informatikai ismeretek (adatszerkezetek, adatelemzés, algoritmusok, adatbázisrendszerek, programnyelvek, adatbiztonság): 35 kredit,
 • természettudományos ismeretek (kalkulus, lineáris algebra, valószínűségszámítás, statisztika, numerikus matematika): 20 kredit,
 • gazdasági és humán ismeretek: 5 kredit.

 

A képzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt területekről matematika vagy fizika BSc diploma esetén legalább 20, más diploma esetén legalább 30 kredittel rendelkezz. A további hiányzó krediteket a képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül lesz lehetőséged megszerezni.

 

 

Hogyan segítünk mi a hiányzó kreditek megszerzésében?

 

Mivel egyre nagyobb igény van olyan szakemberekre, akik képesek hatékony informatikai megoldásokat tervezni és implementálni a szakterületük adatközpontú problémáira, az Informatikai Kar törekszik arra, hogy ipari tanúsítványok elfogadásával, valamint felkészítő kurzusok és vizsgák tartásával is segítse a képzésre történő jelentkezéshez szükséges kreditek megszerzését.

 

A kreditként jelenleg elszámolható ipari tanúsítványok listáját lentebb találod; egy ilyen tanúsítvány várhatóan hozzávetőlegesen 6 kreditként lesz elszámolható a felvételinél.

 

Certiport IT Specialist tanúsítványok:

 • Artificial Intelligence
 • Cloud Computing
 • Computational Thinking
 • Cybersecurity
 • Data Analytics
 • Databases
 • Device Configuration and Management
 • HTML and CSS
 • HTML5 Application Development
 • Java
 • JavaScript
 • Networking
 • Network Security
 • Python
 • Software Development

 

Microsoft tanúsítványok:

 • AI900: Azure AI Fundamentals
 • AZ900: Azure Fundamentals

 

A fenti listában szereplő tanúsítványok megszerzéséhez szükséges tananyagok, próbavizsgák is elérhetőek, a vizsgák a DE Informatikai Kar Certiport vizsgaközpontjában letehetőek. Részletek: inf.unideb.hu/certiport

 

Az Adattudomány MSc szak előfeltételei teljesítésének megkönnyítésére a tavaszi és nyári időszakban felkészítő kurzusok indítását is tervezzük.

 

A felsoroltakon túl további, proktorált vizsgával megszerezhető ipari tanúsítványok, illetve egyéb szakmai tevékenység figyelembevétele is lehetséges a kreditátviteli bizottság egyedi döntése alapján.

 

Képzési idő: 4 félév

Munkarend: MNA; MNK; MLK

Legutóbbi frissítés: 2023. 04. 12. 12:02