Szakdolgozat témaválasztás

  

2023. októbertől a Szakdolgozat témaválasztás és a Munkaterv leadása elektronikus felületen történik, amely az alábbi linkre kattintva bejelentkezés után elérhető.

https://ik.unideb.hu/thesiswork/login

Szakdolgozat/diplomamunka témaválasztás határideje:

 • 2024. április 30.

Szakdolgozat/diplomamunka téma elbírálásának határideje:

 • 2024. május 31.

A szakdolgozat/diplomamunka témaválasztásnak előfeltétele nincs. 

A szakdolgozat/diplomamunka készítése történhet egyéni, esetleg csoportos munkában is.

Témavezető választása

 • Belső témavezető választása minden esetben kötelező.
 • Emellett lehetőség van külső témavezető megjelölésére.

Csoportmunka:

 • a szakdolgozat témaválasztásnál szükséges jelezni, hogy projekt jellegű munkavégzés fog történni
 • jelentkezéskor meg kell jelölni a csoport résztvevőit

Szakdolgozat témaválasztás lépései:

 1. Szakdolgozat téma választása online (ez azt jelenti, hogy a témavezető jóváhagyásával a téma és a munkaterv a rendszerben rögzítésre kerül)
 2. A szaknak megfelelő záróvizsgaelnök véleményezi
 3. A Tanulmányi Bizottság elbírálja a jelentkezési határidő letelte után.
 4. Megjelenik az elfogadott témajelentkezés a Neptunban.

Szakdolgozat tantárgy felvételének feltételei:

 1. A Szakdolgozat tanárgy(ak)at leghamarabb a téma elfogadását követő félévben lehet felvenni.
 2. Gazdaságinformatikus és Mérnökinformatikus alapképzésen legalább 100, Programtervező informatikus alapképzésen legalább 90, mesterképzések esetén pedig legalább 30 kredit megszerzése.

 

Szakdolgozat/Diplomamunka témák

Téma és/vagy témavezető módosítása

TÉMAVÁLASZTÁS ÉS JELENTKEZÉS FOLYAMATA

https://ik.unideb.hu/thesiswork/info

Téma kiválasztása és egyeztetés a felkérni kívánt témavezetővel

A hallgatói felületen

 • A hallgató áttekintheti a meghirdetett szakdolgozati/diplomamunka témákat.
 • A felületen formaüzenetet küldhet az oktatónak a kiszemelt témára történő témavezetést kérve. Az üzenetet az oktató e-mailen kapja meg, egy elfogadó és egy elutasító linkkel együtt.
 • Az elfogadásról vagy elutasításról a hallgató szintén e-mail visszajelzést kap.
 • Az elfogadást követően kezdhető a témajelentkezés folyamata.
 • Ha az oktató már nem fogad az adott témára hallgatót, akkor az a téma a hallgatói felületen “betelt”-ként jelenik meg és témavezetési kérés ott már nem indítható.

Az oktató és a hallgató személyesen, fogadóórán vagy egyéb módon is megegyezhet a témavezetésről.

A szakdolgozati témajelentkezés folyamata:

Miután a hallgató és az oktató (leendő témavezető) megegyeznek a témavezetés tényéről:

 1. A hallgató a hallgatói felületen kitölti a regisztrált szakdolgozati témához tartozó munkatervet és a témajelentkezési adatokat:
  1. Kiválasztott téma címe (automatikus, a témavezetővel egyeztetve)
  2. Név, elérhetőség (email cím) (automatikus a bejelentkezési adatok alapján)
  3. Szak, képzési szint és tagozat (képzési kód) (automatikus, a hallgató a hallgatói felületre történő első bejelentkezéskor adja meg)
  4. Külső témavezető (név, munkahely)
  5. Dolgozat címe
  6. Téma általános leírása
  7. Elvégzendő munka és ütemezése havi bontásban

Ha minden adatot megadott, véglegesítheti az űrlapot, benyújtva a kérvényt.

 1. A témavezető oktató áttekinti a témajelentkezési adatokat, esetleg (a rendszeren kívül egyeztetve) megkéri a hallgatót annak átdolgozására. Amennyiben a munkaterv elfogadható, az oktató a témajelentkezést jóváhagyja.
 2. A témavezető által jóváhagyott témajelentkezést a szaknak megfelelő záróvizsga elnök véleményezi. Véleményezési lehetőségek:
 • elfogadja
 • elfogadja megjegyzéssel
 • javításra visszaküldi (indoklással)

Utóbbi esetén a hallgatónak a témavezetővel egyeztetve módosítania kell a munkatervet.

 1. A záróvizsgaelnök által is jóváhagyott témajelentkezéseket a Tanulmányi Bizottság áttekinti és jóváhagyja vagy jelzi a módosítás igényét.

Témajelentkezésre vonatkozó megszorítások

A hallgató egyszerre (egy képzésben) csak egy témajelentkezéssel rendelkezhet (ami a témavezetői felkérés elfogadásával, illetve a hallgató témára való oktató általi regisztrálásával keletkezik). A hallgató több témavezetést kérő üzenetet is küldhet, de az első jóváhagyás után a többi már nem kerülhet jóváhagyásra.

A hallgató a fenti módokon elkészült témajelentkezését egészen addig visszavonhatja, amíg a Tanulmányi Bizottság azt jóvá nem hagyta. A visszavont témajelentkezés után megismételheti a témajelentkezési folyamatot.

 

Jelentkezési lapok és kapcsolódó dokumentumok:: 

 

Az elkészült szakdolgozat leadása és az azzal kapcsolatos tudnivalók

A végleges szakdolgozatot abban a félévben kell leadni, amikor záróvizsgázik a hallgató.

Szakdolgozat leadás

Formai követelmények

 

Legutóbbi frissítés: 2024. 05. 27. 08:05