Szakmai gyakorlat

A 15/2006 (IV.3) OM rendelet változása miatt hallgatóinknak diplomájuk megszerzéséhez szakmai gyakorlatot kell teljesíteniük. A 2014. szeptember után felvett hallgatók alapképzésben 320 munkaórát, mesterképzésben pedig 240 munkaórát kötelesek szakmai gyakorlaton részt venni.

Az Informatikai Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának Informatikai Kari kiegészítése  tartalmazza a szakmai gyakorlatra való jelentkezés feltételeit, illetve rögzíti a teljesítés adminisztrációjára vonatkozó eljárást. Az ország több felsőoktatási intézményéhez hasonlóan alapvetően mi is a hallgatókra számítunk abban, hogy találják meg a számukra megfelelő céget, vállalkozást, ahol fogadják őket szakmai gyakorlatra, hajlandóak egy munkahelyi gyakorlat vezetőt kijelölni és feladatot adni számukra. 

A 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról 44. § (1) bekezdésének alapján a hallgató hallgatói munkaszerződés alapján végezhet munkát. A Gazdálkodó szervezet az Nftv. 44. §-a alapján gondoskodik a hallgatói munkaszerződés hallgatókkal történő megkötéséről, melyben egyebek mellett rögzítik, hogy a Gazdálkodó szervezet az Nftv. 44. § (3) bekezdésének a) pontjában meghatározott összegű hallgatói munkadíjat fizet a hallgatók részére, amennyiben az egybefüggő gyakorlat időtartama a hat hetet eléri.

 

A szakmai gyakorlatra való jelentkezés feltétele

 

  • programtervező informatikus BSc szakon a Magas szintű programozási nyelvek 2, Adatbázisrendszerek és Adatbázisrendszerek labor tárgyak teljesítése,
  • gazdaságinformatikus BSc szakon a Programozás 2 és Számvitel tárgyak teljesítése,
  • mérnökinformatikus BSc szakon a Programozási nyelvek 2 és Számítógépes hálózatok teljesítése,

A programtervező informatikus, gazdaságinformatikus, mérnökinformatikus MSc szakokon a 2. félévtől kezdve lehet szakmai gyakorlatra jelentkezni.

 

A szakmai gyakorlat folyamata

 

2022. május 27. napjától kezdődően a szakmai gyakorlat adminisztrációja online rendszerben történik.

A felület a következő linken érhető el a Bejelentkezést követően (jobb felső sarok):
https://magpraktikum.hu/

A legelső bejelentkezést megelőzően kérjük, regisztráljon az alábbi felületen:
https://magpraktikum.hu/registration

Ezt követően lépjen be eduID azonosítójával és jelszavával (a Neptunhoz használt felhasználónév és jelszó).

Az új rendszerrel kapcsolatos további információ és tájékoztató ide kattintva érhető el.

 

Amennyiben a gyakorlati hely megegyezett a hallgatóval a szakmai gyakorlat idejéről és az elvégzendő feladatokról a Fogadó nyilatkozatot (hiánytalanul kitöltve, aláírva, céges aláírással és bélyegzővel ellátva) a szakmai gyakorlat megkezdése előtt legalább 1 hónappal szükséges feltölteni az online rendszerbe.

Fogadó nyilatkozat sablon letöltése ide kattintva.

 

A szakmai gyakorlatra való jelentkezés és az elfogadás ténye az elektronikus tanulmányi rendszerben rögzítésre kerül (erről nem küldünk külön értesítést e-mailben). Az elfogadást követően történik a szerződés megkötése a gyakorlóhellyel. 

 

A szakmai gyakorlat teljesítését a hallgató az Igazolás szakmai gyakorlat teljesítéséről nyomtatvány kitöltésével és legalább 1 oldalas, a gyakorlati hely által jóváhagyott és ellenjegyzett gyakorlati beszámolóval igazolja le, melynek elfogadásáról a szakmai gyakorlati albizottság dönt. A végzős hallgató a teljesítésről szóló igazolást és beszámolót (hiánytalanul kitöltve, aláírva, céges aláírással és bélyegzővel ellátva) a tervezett záróvizsga előtt legkésőbb 2 héttel köteles feltölteni az online rendszerbe.

A 2022. május 27. előtt megküldött fogadó nyilatkozat esetében az adminisztráció még nem az új elektronikus rendszerben történt, így az igazolást és a beszámolót a szakmaigyakorlat@inf.unideb.hu email címre szkennelt formában szükséges megküldeni.

Igazolás szakmai gyakorlat teljesítéséről sablon letöltése ide kattintva.

Munkavégzés utólag nem számolható el szakmai gyakorlatként.

 

Szakmai gyakorlat tárggyal kapcsolatos tudnivalók

(2021-es mintatanterves hallgatóknak)

 

A 2022/23/1 félévtől a Szakmai gyakorlat tárgy felvétele és teljesítése kötelező.

A Szakmai gyakorlat tárgy teljesítéséért kapott kreditek a kötelezően választható, vagy a szabadon választható kreditekhez számolhatók el.

Alapképzésen a mintatanterv szerint a 6. félévben ajánlott felvenni.

A szakmai gyakorlat akkor vehető fel, ha

  • alapképzésben teljesítette a szakmai gyakorlat megkezdéséhez a TVSZ-ben előírt tantárgyi követelményeket
  • mesterképzésben a 2. aktív félévet kezdi meg

A tárgy felvehető az őszi és a tavaszi félévben az első oktatási hét végéig, ezen túl további 3 hétig kérvénnyel, eljárási díj nélkül.

 

Határidők:

  • Az adott félévben záróvizsgázó hallgatónak legkésőbb a záróvizsga időszak első napja előtt 2 héttel le kell adni a beszámolót és az igazolást is.
  • A tárgyat akkor érdemes felvenni az adott félévben, ha a szakmai gyakorlat teljesítésére, továbbá a szakmai gyakorlat leigazolására is sor kerül legkésőbb a vizsgaidőszak vége előtt egy héttel.
  • A nyáron teljesített szakmai gyakorlat esetén a következő félévben kell a tárgyat felvenni.

 

Teendők a 2022/23/1 félévben:

A Szakmai gyakorlat tárgy kérvénnyel vehető fel (eljárási díj nélkül) 2022. október 2-ig.

A tárgy felvételét ebben a félévben azoknak ajánljuk, akik

  • már teljesítették a szakmai gyakorlatot
  • teljesítették a tárgyi előfeltételeket, továbbá a szakmai gyakorlat igazolása a fenti határidőkig megtörténik.

 

Kapcsolattartás: 

E-mail: szakmaigyakorlat@inf.unideb.hu

Telefon: +36 52 512 900 / 75040 vagy 75230

Fogadóóra: Hétfő-péntek: 9.00-11.00

Helyszín: IF23 iroda

 

Szakmai gyakorlati bizottság

Szakmai gyakorlatok tájékoztató (2021.04.02.) (pptx)

Szabályzat (A Debreceni Egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának Informatikai Kari kiegészítése)

Határozatlan idejű szerződéssel rendelkező cégek listája (2022.09.01.)

Dokumentumok, formanyomtatványok

Fogadó nyilatkozat

Igazolás a teljesítésről

Gyakornoki lehetőségek

Europass önéletrajz sablon

Legutóbbi frissítés: 2023. 06. 06. 14:03