Szakmai gyakorlat

 

Szakmai gyakorlat

A 15/2006 (IV.3) OM rendelet változása miatt hallgatóinknak diplomájuk megszerzéséhez szakmai gyakorlatot kell teljesíteniük. A 2014. szeptember után felvett hallgatók alapképzésben 320 munkaórát, mesterképzésben pedig 240 munkaórát kötelesek szakmai gyakorlaton részt venni.

Az ország több felsőoktatási intézményéhez hasonlóan alapvetően mi is a hallgatókra számítunk abban, hogy találják meg a számukra megfelelő céget, vállalkozást, ahol fogadják őket szakmai gyakorlatra, hajlandóak egy munkahelyi gyakorlat vezetőt kijelölni és feladatot adni számukra.

A szakmai gyakorlatra való jelentkezés feltétele

 

A BSc szakokon az alábbi tárgyak teljesítése után lehet szakmai gyakorlatra jelentkezni.

 

Programtervező informatikus

Magas szintű programozási nyelvek

Adatbázisrendszerek

Adatbázisrendszerek labor

Gazdaságinformatikus

Programozás 2

Számvitel

Mérnökinformatikus

Programozási nyelvek 2

Számítógépes hálózatok

 

Az MSc szakokon:

Adattudomány

 

 

a 2. félévtől kezdve lehet szakmai gyakorlatra jelentkezni

Gazdaságinformatikus

Mérnökinformatikus

Programtervező informatikus

 

A szakmai gyakorlat folyamata

2022. május 27. napjától kezdődően a szakmai gyakorlat adminisztrációja online rendszerben történik.

 

Jelentkezés:

A felület a következő linken érhető el a Bejelentkezést követően (jobb felső sarok): https://magpraktikum.hu/

A legelső bejelentkezést megelőzően kérjük, regisztráljon az alábbi felületen: https://magpraktikum.hu/registration

Ezt követően lépjen be eduID azonosítójával és jelszavával (a Neptunhoz használt felhasználónév és jelszó).

Amennyiben a gyakorlati hely megegyezett a hallgatóval a szakmai gyakorlat idejéről és az elvégzendő feladatokról, Fogadó nyilatkozatot (hiánytalanul kitöltve, aláírva, céges aláírással és bélyegzővel ellátva) a szakmai gyakorlat megkezdése előtt legalább 1 hónappal szükséges feltölteni az online rendszerbe.

Fogadó nyilatkozat sablon letöltése ide kattintva.

  • Abban az esetben, ha a hallgató olyan cégnél szeretné teljesíteni a szakmai gyakorlatot, amivel az egyetemnek még nincs szerződése, a MAG Praktikum készíti el a Megállapodást, melyet a hallgatónak kell eljuttatnia céghez aláírásra, majd visszajuttatni a MAG Praktikumhoz. (A MAG Praktikum minden esetben értesíti a hallgatót, hogy hol és mikor veheti át a dokumentumokat.)
  • Amennyiben a cégnek már van szerződése az egyetemmel, akkor a MAG Praktikum által elkészített 1 oldalas szerződésmellékletet kell eljuttatnia a hallgatónak a céghez aláírásra, majd visszajuttatni a MAG Praktikumhoz. (A MAG Praktikum minden esetben értesíti a hallgatót, hogy hol és mikor veheti át a dokumentumokat.)

Az aláírt Megállapodást és/vagy mellékletet a hallgatónak fel kell töltenie az online rendszerbe is.

 

Teljesítés/lezárás:

A szakmai gyakorlat teljesítését a hallgató az Igazolás szakmai gyakorlat teljesítéséről nyomtatvány kitöltésével és legalább 1 oldalas, a gyakorlati hely által jóváhagyott és ellenjegyzett gyakorlati beszámolóval igazolja le (hiánytalanul kitöltve, aláírva, céges aláírással és bélyegzővel ellátva), melynek elfogadásáról a szakmai gyakorlati albizottság dönt.

A végzős hallgató a teljesítésről szóló igazolást és beszámolót (hiánytalanul kitöltve, aláírva, céges aláírással és bélyegzővel ellátva) a tervezett záróvizsga előtt legkésőbb 2 héttel köteles feltölteni az online rendszerbe.

A 2022. május 27. előtt megküldött fogadó nyilatkozat esetében az adminisztráció még nem az új elektronikus rendszerben történt, így az igazolást és a beszámolót a szakmaigyakorlat@inf.unideb.hu email címre szkennelt formában szükséges megküldeni.

Igazolás szakmai gyakorlat teljesítéséről sablon letöltése ide kattintva.

Munkavégzés utólag nem számolható el szakmai gyakorlatként.


 

Szakmai gyakorlat tárggyal kapcsolatos tudnivalók

 

A 2021 és azt követő mintatanterves hallgatóknak 2022/23/1 félévtől a Szakmai gyakorlat tárgy felvétele és teljesítése kötelező.

A Szakmai gyakorlat tárgy teljesítéséért kapott kreditek a kötelezően választható vagy a szabadon választható kreditekhez számolhatók el.

Alapképzésen a mintatanterv szerint a 6. félévben ajánlott felvenni a tárgyat.

 

A szakmai gyakorlat akkor kezdhető el, ha:

  • alapképzésben teljesítette a szakmai gyakorlat megkezdéséhez a TVSZ-ben előírt tantárgyi követelményeket
  • mesterképzésben a 2. aktív félévet kezdi meg

 

A tárgy felvehető az őszi és a tavaszi félévben az első oktatási hét végéig, ezen túl további 3 hétig kérvénnyel, eljárási díj nélkül.

Határidők:

  • Az adott félévben záróvizsgázó hallgatónak legkésőbb a záróvizsga időszak első napja előtt 2 héttel le kell adni a beszámolót és az igazolást is.
  •  A tárgyat akkor érdemes felvenni az adott félévben, ha a szakmai gyakorlat teljesítésére, továbbá a szakmai gyakorlat leigazolására is sor kerül legkésőbb a vizsgaidőszak vége előtt egy héttel.
  • A nyáron teljesített szakmai gyakorlat esetén a következő félévben kell a tárgyat felvenni.

 

Kapcsolattartás:

 

Tanulmányi Osztály

Szakmai gyakorlattal kapcsolatos információk:

MAG Praktikum

MAG Praktikum rendszerrel kapcsolatos információk:

 

E-mail: szakmaigyakorlat@inf.unideb.hu

E-mail: info@magpraktikum.hu

Telefon: +36 52 512 900 / 75040

Telefon: +36 52 512 900/88289

 

Fogadóóra: Hétfő-péntek: 9.00-11.00

Fogadóóra: Hétfő-péntek: 8.00-12.00

 

Helyszín: IF20 (Tanulmányi Osztály)

Helyszín: 4032 Debrecen, Böszörményi út 138.

Veres Péter Kollégium fsz.1.

 

Szakmai gyakorlati bizottság

 

Dokumentumok, formanyomtatványok:

Fogadó nyilatkozat

Igazolás a teljesítésről

Gyakornoki lehetőségek

Europass önéletrajz sablon

Legutóbbi frissítés: 2024. 03. 07. 10:46