Díjaink, kitüntetéseink

A kitüntetésekkel kimagasló oktatói, dolgozói, tanulmányi, közösségi teljesítményt jutalmazunk.

Az Informatikai Kar Érme

 • Az Érem adományozható
  • azoknak a természetes és jogi személyeknek, akik jelentős mértékben elősegítették a kar tudományos és oktatási tevékenységének fejlesztését, szélesítését, a kar részére jelentős szolgálatot tettek.
  • azoknak a természetes és jogi személyeknek, akik nagymértékben hozzájárultak az oktatás, kutatás tartalmi színvonalának emeléséhez, a tudományos kutatási eredmények széles körű gyakorlati alkalmazásának bevezetéséhez és terjesztéséhez.
 • Az Érem adományozását a kar dékánja kezdeményezheti az egységvezetők véleményének meghallgatása mellett, az adományozásról az Informatikai Kar Tanácsa dönt (Kari SZMSZ 13. § (3)).
 • Évente legfeljebb egy Érem adományozható.
 • Az Érem személyenként/intézményenként csak egy alkalommal adományozható.
 • Az Éremmel az adományozást igazoló oklevél jár.
 • Az Érem bronzból készülő, 10 cm átmérőjű öntött érem, L. Lakatos Aranka szobrász művész alkotása. Előlapján a kari logo jelenik meg, a hátlap közepére az Érem sorszáma, a kitüntetett neve és az adományozás éve kerül bevésésre.

Az Informatikai Kar Díja

 • A Díj adományozható az Informatikai Kar azon oktatói és kutatói számára, akik nemzetközi szinten kiemelkedő tudományos eredményeket értek el.
 • A Díj adományozását a kar dékánja kezdeményezheti a kar egységvezetői véleményének kikérése mellett, az adományozásról az Informatikai Kar Tanácsa dönt (Kari SZMSZ 13. § (3)).
 • Évente legfeljebb két Díj adományozható.
 • A Díj személyenként csak egy alkalommal adományozható.
 • A Díjjal az adományozást igazoló oklevél és az adományozás évének első napján érvényes egyetemi diplomás minimálbér összegének megfelelő pénzjutalom jár.
 • A pénzjutalom összegét szponzor is biztosíthatja, melynek megnevezését a Díj átadásakor ismertté lehet tenni.

Az Informatikai Kar Kiváló Oktatója

 • A Kitüntetés adományozható az Informatikai Kar azon oktatói és kutatói számára, akik az oktatási munkában, oktatásfejlesztésben, az új szakok indításában, tematikák készítésében, oktatási segédanyagok készítésében élen járnak.
 • A Kitüntetés adományozását a kar dékánja kezdeményezheti a kar egységvezetői és a Hallgatói Önkormányzat véleményének kikérése mellett, az adományozásról az Informatikai Kar Tanácsa dönt (Kari SZMSZ 13. § (3)).
 • Évente legfeljebb két Kitüntetés adományozható.
 • A Kitüntetés személyenként csak egy alkalommal adományozható.
 • A Kitüntetéssel az adományozást igazoló oklevél és az adományozás évének első napján érvényes egyetemi diplomás minimálbér összegének megfelelő pénzjutalom jár.
 • A pénzjutalom összegét szponzor is biztosíthatja, melynek megnevezését a Kitüntetés átadásakor ismertté lehet tenni.

Az Informatikai Kar Kiváló Dolgozója

 • A Kitüntetés adományozható az Informatikai Kar azon dolgozói számára, akik több éven keresztül kimagasló teljesítményt nyújtanak.
 • A Kitüntetés adományozását a kar dékánja kezdeményezheti a kar egységvezetői véleményének kikérése mellett, az adományozásról az Informatikai Kar Tanácsa dönt (Kari SZMSZ 13. § (3)).
 • Évente legfeljebb két Kitüntetés adományozható.
 • A Kitüntetés személyenként csak egy alkalommal adományozható.
 • A Kitüntetéssel az adományozást igazoló oklevél és az adományozás évének első napján érvényes pótlékalap ötszörösének megfelelő pénzjutalom jár.
 • A pénzjutalom összegét szponzor is biztosíthatja, melynek megnevezését a Kitüntetés átadásakor ismertté lehet tenni.

Az Informatikai Kar Hallgatói Emlékérme

 • Az Emlékérem adományozható az Informatikai Kar azon hallgatói számára, akik a tanulmányi munkában élen járnak, és színvonalas Tudományos Diákköri munkát, vagy elismert közéleti tevékenységet is végeznek.
 • Az Emlékérem adományozását a kar dékánja kezdeményezheti a Dékáni Tanács és a Hallgatói Önkormányzat véleményének meghallgatása alapján, az adományozásról az Informatikai Kar Tanácsa dönt (Kari SZMSZ 13. § (3)).
 • Évente legfeljebb három Emlékérem adományozható, az átadás a diplomaosztón történik.
 • Az Emlékérem személyenként csak egy alkalommal adományozható.
 • Az Emlékéremmel az adományozást igazoló oklevél és az adományozás évének első napján érvényes pótlékalap kétszeresének megfelelő pénzjutalom jár, amely ösztöndíj-kiegészítés formájában kerül kifizetésre.
 • A pénzjutalom összegét szponzor is biztosíthatja, melynek megnevezését az Emlékérem átadásakor ismertté lehet tenni.
 • Az Emlékérem bronzból készülő, 6 cm átmérőjű öntött érem. Előlapján a kari logo jelenik meg.

Az Informatikai Kar Dékánjának Dicsérete

 • A Dicséret adományozható az Informatikai Kar azon hallgatói számára, akik színvonalas tanulmányi munkát végeznek.
 • A Dicséret adományozását a kar dékánja kezdeményezheti a Dékáni Tanács és a Hallgatói Önkormányzat véleményének meghallgatása alapján, az adományozásról az Informatikai Kar Tanácsa dönt (Kari SZMSZ 13. § (3)).
 • Évente legfeljebb öt Dicséret adományozható, az átadás a diplomaosztón történik.
 • A Dicséret személyenként csak egy alkalommal adományozható.
 • A Dicsérettel az adományozást igazoló oklevél és az adományozás évének első napján érvényes pótlékalap összegének megfelelő pénzjutalom jár, amely ösztöndíj-kiegészítés formájában kerül kifizetésre.
 • A pénzjutalom összegét szponzor is biztosíthatja, melynek megnevezését a Dicséret átadásakor ismertté lehet tenni.
Legutóbbi frissítés: 2023. 01. 26. 17:57