Mesterséges Intelligencia Koalíció

Az MI Koalíció Elnöksége, az elnökségi szavazás alkalmával többséggel elfogadta a Debreceni Egyetem csatlakozási kérelmét a Magyarországi MI Koalícióba.

A döntés értelmében a Debreceni Egyetem is az MI Koalíció tagjává vált.

"A koalíció célja, hogy Magyarország a mesterséges intelligencia fejlesztések és alkalmazások terén az európai élvonalba kerüljön, és a nemzetközi MI közösség fontos tagjává váljon" – mondta el megnyitó beszédében Palkovics László miniszter. Az MI Koalíció első plenáris ülésén megválasztotta a nyolcfős elnökséget, és döntött a szakmai munkacsoportok létrehozásáról.

A Mesterséges Intelligencia nem maga a cél, hanem egy stratégia, egy eszköz a társadalmi-gazdasági céljaink megvalósításához. Az MI koalíció feladata nemcsak az európai szintű előrelé-péshez szükséges versenyképes területek beazonosítása, hanem hogy mindenkit felkészítsen Ma-gyarországon a mesterségesintelligencia-alapú megoldások elfogadására” – mondta Palkovics László innovációs és technológiai miniszter az első plenáris ülésen. Majd hozzátette: "az MI koalíció különböző problémakörök megvitatásához és a széles körű együttműködési lehetőségek megteremtéséhez biztosít fórumot, amelyben a kormány jogalkotási folyamatok felgyorsításá-ban nyújt segítséget."

A plenáris ülésen hat szakmai munkacsoport létrehozásáról döntöttek a tagok: az MI stratégia kidolgozására, technológia és biztonsági témakörben, adatipar és adatvagyon, szabályozási és etikai keretek, alkalmazások és piacfejlesztés, nemzetközi kapcsolatok, valamint az oktatás és tudatosítás témakörében. Az MI Koalíció 124 alapító tagjának listája itt érhető el.

A DE IK részéről az egyetemi szakmai kapcsolattartó: Dr. Vaszil György

Legutóbbi frissítés: 2023. 01. 26. 17:57