Mérnökinformatikus (MSc)

A mérnökinformatikus mesterszakon lehetőség nyílik az alapszakon szerzett ismeretek bővítésére, a területek modern irányzataiba történő betekintésre és az ottani alapismeretek elsajátítására. A választott informatikai szakterülethez szükséges matematikai alapokat is itt lehet megszerezni. A felvételt követően nem szükséges rögtön eldönteni a specializációt, az első félév az alapozásról, a közös tárgyakról és a nem mérnökinformatikus alapszakról érkezőknek a képzésbe történő beillesztéséről szól. Az elméleti képzés mellett nagy hangsúlyt fektetünk a gyakorlati, számítógépes és műszeres laboratóriumokban végzett munkára is. Emellett be lehet kapcsolódni felkészült konzulensek által irányított és felügyelt önálló tevékenységekbe, a választott területtel kapcsolatos aktuális kutatási projektekbe is, amelyek alapját képezhetik a szak elvégzéséhez szükséges diplomamunkának is.

 

Mit tanulhatsz a képzés során?

  • a műszaki informatikai rendszerek fejlesztéséhez szükséges, széles körben alkalmazható problémamegoldó technikákat
  • az informatikai alkalmazások fejlesztéséhez szükséges természettudomá- nyos és mérnöki módszerek elveit
  • az informatikai szakmán belül, a specializációtól függően mélyebb elméleti és gyakorlati ismereteket az alábbiak közül egy vagy néhány területen: szoftvertervezés, rendszerszimuláció és - modellezés, kommunikációs hálózatok, mobil- és erőforrás-korlátos alkalmazások, számítógépes grafika és képfeldolgozás, kritikus és beágyazott rendszerek, médiainformatika, IT-biztonság, párhuzamos rendszerek, intelligens rendszerek, számításelmélet, adatbázisok

Az alap- és mesterszak tanulmányai alapján képzésen kívüli nemzetközi minősítő vizsgák (pl. Cisco) megszerzésére is van lehetőség, amelyek nagy előnyt nyújtanak a hazai és nemzetközi munkaerőpiacon való sikeres szereplésre.

 

Milyen munkaerőpiaci lehetőségek nyílnak meg előtted a diploma megszerzésével?

A szak elvégzése után lehetőség van azonnal kilépni a munkaerőpiacra, régiónkban is találhatók olyan nemzetközi cégek (pl. a Deutsche Telekom IT Solutions, NI Hungary), amelyek állandó keresletet biztosítanak az itt végzett hallgatók felé. Elhelyezkedhetsz a közigazgatási, a banki, a kereskedelmi, a vállalkozói szférában, vagyis azokon a tervezéssel, fejlesztéssel, üzemeltetéssel, ellenőrzés- sel kapcsolatos területeken, amik igénylik a számítógép-vezérelt információs rendszerek és szolgáltatások, az információtechnológiák fokozott alkalmazását.

 

Továbbtanulási lehetőség:

Ha a tudományos kutatómunka iránt érdeklődsz, akkor tanulmányaidat PhD képzés keretében folytathatod és később tudományos fokozatot szerezhetsz.

 

Az ideális jelentkező

  • elhivatottságot érez az informatika műszaki irányultságú területeinek – hálózatok, informatikai rendszerek – mélyebb megismerésére
  • nem riad vissza az ehhez szükséges matematikai, fizikai, elektronikai ismeretektől
  • képesnek érzi magát – irányítás mellett – önálló munkavégzésre is

 

Képzési idő: 4 félév

Munkarend: MNA; MNK; MLK

 

Legutóbbi frissítés: 2023. 02. 16. 13:03