Informatikatanár (MSc)

Az információ és annak felhasználása központi szerepet foglal el a mindenkori társadalmak működésében. Az információ létrehozásához, megszerzéséhez, elemzéséhez, értelmezéséhez, feldolgozásához, alkotó alkalmazásához szükséges ismeretek, készségek elsajátítása ma már mindenki számára fontos.

Az Informatikatanár képzés célja, hogy a munkába lépő informatikatanárok képesek legyenek a későbbi munkájuk során mindig megújulni, képesek legyenek önmaguk fejlesztésére, igényük és szándékuk legyen a önképzésre, az új technológiák és technikák megismerésére, használatuk, alkalmazásuk elsajátítására.

Az önképzés rendkívül lényeges ahhoz, hogy a szükséges ismereteket mindig a legmodernebb technológián keresztül tudják átadni a tanítványaiknak. Képesek legyenek ezeket oktatni megfelelő szinten és színvonalon, a szükséges készségeket kialakítani, akár más szakterületek oktatóival történő együttműködés keretében is.

A leendő informatikatanárokat a képzésünk felkészíti a számítógéppel támogatott problémamegoldások során az informatikai eszközök, információforrások tudatos és hatékony, önálló és csoportos használatára.

Az informatikatanár fő feladata a logikus, algoritmikus gondolkodás kialakítása és a koncepcióalapú problémamegoldás módszereinek megtanítása, így ezek központi szerepet kapnak a képzés során.

Az informatikaoktatás számos ponton kapcsolódik a közoktatás egyéb tantárgyainak tartalmaihoz. Ezen kapcsoldások szemléltetésével, oktatásával az informatikatanár egyfajta kapcsot képez a különböző tantárgyak, a különböző tudományterületek között.

 

Mit tanulhatsz a képzés során?

 • a tanári munka rejtélyeit, informatika-módszertani, pedagógiai és neveléstudományi ismereteket, algoritmizálást és algoritmusok elemzését, magas szintű programozást, tesztelést, rendszer üzemeltetést
 • alkalmazói rendszerek használatát
 • a modern információs és kommunikációs eszközök, technológiák használatát általános és konkrét gyakorlati szinten mesterséges intelligenciát, számítógépes grafikát, valamint a magasabb szintű rendszerek építéséhez, illetve az informatikatanári feladatok ellátásához szükséges matematikai és logikai hátteret a gyakorlatban is kipróbálhatod tanári képességeidet: a képzés során különböző típusú tanítási gyakorlatokat teljesíthetsz, melyek felkészítenek a tanítás mesterségének gyakorlati fogásaira

 

Elhelyezkedési, továbblépési lehetőségek

Tanárként, oktatóként

 • Az informatika tantárgyat oktató tanárként
  • a közoktatás 5–10. évfolyamán,
  • a közoktatás 5–12. évfolyamán,
  • a szakképzésben és a felnőttoktatásban (OKJ, ECDL)
 • Vizsgáztatóként (közép és emelt szintű érettségin, OKJ és ECDL vizsgákon), informatikai versenyek szervezőjeként
 • A távoktatás, tananyagfejlesztés, iskolai informatikai eszközök, oktatási információs és kommunikációs technológiák alkalmazásával kapcsolatos fejlesztési feladatok ellátása területén
 • Az idegen nyelvű informatikatanításban
 • A tudományos pályát választókat várják a doktori iskolák, a gyakorlat felé fordulók pedig a tanár- és szakirányú továbbképzések közül választhatnak

Informatikusként betölthető munkakörök közül néhány

 • Programozó
 • Back-end fejlesztő
 • Webfejlesztő
 • Rendszergazda
 • Tesztelő

Milyen munkahelyekre gondolhatunk itt például?

 • Szinte bármely olyan cégnél, ahol informatikát használnak
 • Adatfeldolgozó cégeknél
 • Szupportáló cégeknél
 • Statisztikai
 • Telekommunikációs cégeknél
 • Webshopoknál
 • Online Support cégeknél

Emberekkel foglalkozó, irányító, vezető típusó munkakörök

 • Szinte bárhol, ahol emberekkel való foglalkozás része a munkaköörnek
 • HR-es munkakörök
 • Üzletkötő
 • Cégképviselő
 • Vezetői munkakörök
 • Ügyfélszolgálatoknál

Az ideális jelentkező

 • Informatikai ismereteket szerzett általános és középiskolában, az (emelt szintű) informatika érettségi vizsga letétele javasolt (jelenleg nem követelmény).
 • Az informatika általános- vagy középiskolai oktatását szeretné hivatásul választani, affinitást érez a tanítás iránt.
 • Nagy érdeklődést érez az informatika egésze vagy annak néhány fejezete iránt, és ezért meglévő informatikai ismereteit szeretné bővíteni.

 

Kik jelentkezhetnek erre a képzésre?

 • Akik az informatikai szakterületen szerzett, nem tanári mesterdiplomával rendelkeznek és középiskolai informatikatanári szakképzettséget szeretnének szerezni.
 • Akik főiskolai szintű tanári szakképzettséggel, vagy osztatlan tanárképzésben szerzett általános iskolai (4+1) oklevéllel rendelkeznek az informatikai szakterületen és középiskolai informatikatanári szakképzettséget szeretnének szerezni.

Hallgatóink mondják

 • „A tanári pálya nagyon szép! Kiokosítani a fiatal emberfőket nagyon nagy élvezet!”
 • „Az informatika az egyik legfontosabb terület a jövő generációja számára. Nagyon fontos munka a fiatalok informatikára oktatása!”
 • „Általános iskolásokat szeretnék tanítani. Szeretném nekik megmutatni, mi az az algoritmus, és hogy ezt hogyan alkalmazhatják a tevékenységeik többi területén.”
 • „Szeretem a gyerekeket, szeretek másokat tanítani, szeretem az informatikát, az eszközöket, kütyüket. Ebben a szakmában ez mind egyesül, így válik majd a munkám remélhetőleg a hobbimmá is.”
 • „Kislány korom óta ez a tervem. El sem tudok képzelni ennél szebb hivatást!”
 • „Szeretek tanítani. Szeretek emberekkel foglalkozni. Leginkább felnőtteket szeretnék tanítani, és kutatni az informatika területén. Ez a szak kiválóan alkalmas arra, hogy a célomhoz közelebb vigyen!”

 

 
Legutóbbi frissítés: 2023. 02. 16. 13:02