Informatikatanár (digitális kultúra tanára) – osztatlan tanárképzési szak

Az információ és annak felhasználása központi szerepet foglal el a mindenkori társadalmak működésében. Az információ létrehozásához, megszerzéséhez, elemzéséhez, értelmezéséhez, feldolgozásához, alkotó alkalmazásához szükséges ismeretek, készségek elsajátítása ma már mindenki számára fontos.

Az Informatikatanár, illetve digitális kultúra tanára képzés célja, hogy a munkába lépő informatikatanárok képesek legyenek a későbbi munkájuk során mindig megújulni, képesek legyenek önmaguk fejlesztésére, igényük és szándékuk legyen a önképzésre, az új technológiák és technikák megismerésére, használatuk, alkalmazásuk elsajátítására.

Az önképzés rendkívül lényeges ahhoz, hogy a szükséges ismereteket mindig a legmodernebb technológián keresztül tudják átadni a tanítványaiknak. Képesek legyenek ezeket oktatni megfelelő szinten és színvonalon, a szükséges készségeket kialakítani, akár más szakterületek oktatóival történő együttműködés keretében is.

A leendő informatikatanárokat a képzésünk felkészíti a számítógéppel támogatott problémamegoldások során az informatikai eszközök, információforrások tudatos és hatékony, önálló és csoportos használatára.

Az informatikatanár fő feladata a logikus, algoritmikus gondolkodás kialakítása és a koncepcióalapú problémamegoldás módszereinek megtanítása, így ezek központi szerepet kapnak a képzés során.

Az informatikaoktatás számos ponton kapcsolódik a közoktatás egyéb tantárgyainak tartalmaihoz. Ezen kapcsoldások szemléltetésével, oktatásával az informatikatanár egyfajta kapcsot képez a különböző tantárgyak, a különböző tudományterületek között.

 

Mit tanulhatsz a képzés során?

 • a tanári munka rejtélyeit, informatika-módszertani, pedagógiai és neveléstudományi ismereteket, algoritmizálást és algoritmusok elemzését, magas szintű programozást, tesztelést, rendszerüzemeltetést
 • alkalmazói rendszerek használatát
 • a modern információs és kommunikációs eszközök, technológiák használatát általános és konkrét gyakorlati szinten mesterséges intelligenciát, számítógépes grafikát, valamint a magasabb szintű rendszerek építéséhez, illetve az informatikatanári feladatok ellátásához szükséges matematikai és logikai hátteret
 • a gyakorlatban is kipróbálhatod tanári képességeidet: a képzés utolsó évében különböző típusú tanítási gyakorlatokat teljesíthetsz, melyek felkészítenek a tanítás mesterségének gyakorlati fogásaira
 • pályázhatsz a Klebelsberg program havi 375 000 Ft összegig terjedő ösztöndíjára. Részletek: https://kk.gov.hu/klebelsberg-kepzesi-osztondij

 

Milyen munkaerőpiaci lehetőségek nyílnak meg előtted a diploma megszerzésével?

 • az informatika, illetve digitális kultúra tantárgyat oktató tanár lehetsz
  • alapfokú nevelés-oktatás 5–8. évfolyamán,
  • a középfokú nevelés-oktatásban,
  • felnőttoktatásban (például OKJ-s képzésben, vagy ECDL vizsgára való felkészítésben),
 • az iskola pedagógiai feladatainak ellátásában is vehetsz részt,
 • a pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok végzésére képes tanárok képzésében is részt vállalhatsz,
 • a tanulmányaidat doktori képzésben is folytathatod e képzés után, ha kutatni szeretnél,
 • választhatsz több tanári és szakirányú továbbképzési szak közül folytatásként, hogyha bővíteni szeretnéd tovább is az ismereteidet.
 • vizsgáztató lehetsz érettségi vizsgán, valamint OKJ és ECDL vizsgákon, ezen felül informatikai versenyeket szervezhetsz
 • fejlesztési feladatokat láthatsz el a távoktatás, a tananyagfejlesztés, valamint az iskolai informatikai eszközök és az informatika oktatási lehetőségeinek bevezetése, bővítése terén
 • elhelyezkedhetsz az idegen nyelvű informatikatanításban

 

Továbbtanulási lehetőség:

Ha tudományos pályát választasz, akkor várnak a doktori iskolák, ha a gyakorlat felé fordulsz, akkor pedig a számos tanári és szakirányú továbbképzés közül közül választhatsz.

 

Az ideális jelentkező

 • Az informatika általános vagy középiskolai oktatását szeretné hivatásul választani, affinitást érez a tanítás iránt.
 • Nagy érdeklődést érez az informatika egésze vagy annak néhány területe iránt, és ezért meglévő informatikai ismereteit szeretné bővíteni.
 • Informatikai ismereteket szerzett általános és középiskolában, az (emelt szintű) informatika érettségi vizsga letétele javasolt (jelenleg nem követelmény).

 

Képzési idő: 8 félév + 1 év gyakorlat; 10 félév + 1 év gyakorlat

Munkarend: ONA; ONK

Legutóbbi frissítés: 2023. 02. 16. 12:58