A HU-MATHS-IN – Magyar Ipari Innovációs Matematikai Szolgáltatási Hálózat tevékenységének elmélyítése

Projekt azonosító száma: 
EFOP- 3.6.2-16- 2017-00015

Napjainkban a célirányosan kutatott matematikai módszerek, különösen a matematikai modellezésen, szimuláción és optimalizáción nyugvó MSO-technológia, beleérte az adatmodellezés („Big Data” módszerek) technikáját, a jármű- és az egészségipar kihívásainak megoldásában az innováció egyik fő hajtómotorja. A matematikai módszerek fejlesztését az EU aktuális kutatási pályázati keretprogramja, a Horizont 2020 több területen támogatja. Európai szinten is sikeres matematikai H2020-pályázatra jó példa éppen a konzorciumvezető által kezdeményezett és irányított MSO4SC (MSO for Societal Challenges with Scientific Computing) H2020-as EINFRA-projekt, amelynek sikeres módszereit jelen projekt segítségével kiterjesztjük. A projekt kiépíti a HU-MATHS-IN magyarországi ipari matematikai hálózat intézményi szervezetét és működését a matematikai módszerek célirányos, hatékony fejlesztésére és az eredmények ipari, különösen nemzetközi K+F+I projektekben való hasznosítására. Mindezekhez átveszi és továbbfejleszti a nemzetközi legsikeresebb gyakorlatokat, különösen az EU-MATHS-IN páneurópai ipari matematikai hálózat és a hozzá tartozó nemzeti hálózatok és tagjaik, így az Einstein Center for Mathematics Berlin kutatási és a spanyol MATH-IN ipari szolgáltató hálózat módszertanát. Ez a tapasztalatátvétel kidolgozott keretek között halad, hiszen a HU-MATHS-IN aktív tagja az EU-MATHS-IN-nek, a projekt szakmai vezetője egyúttal a nemzetközi szervezet board-jának is a tagja. A projekt tevékenysége az ipari felhasználók igényeinek felmérésén alapul. Ez a folyamat egyidejűleg tudatosítja és beazonosíttatja az ipari szereplőkben a matematikai módszerek használatának lehetőségeit és jelentőségét, ehhez elkészíti és terjeszti a szükséges szakmai anyagokat. Az ipar-matematika kommunikáció lefolytatásában kiemelt szerepe van a rendszeres közös ipari-egyetemi workshopoknak, amelyek a felhasználói igények felmérése mellett a tudástranszfer és az ipari jó példák kutatók általi átvételének fórumai. A projekt megalakítja a HUNIMAT Kutatóközpontot, mely egy együttműködő, projektalapú, kutatási feladatokat ellátó szervezet, tagjai a kutatói projektjeinek munkatársai és a HU-MATHS-IN-t alkotó kutatócsoportok tagjai. A HUNIMAT a rendelkezésére álló források erejéig, döntően a projekt konzorciumi tagok kutatói, kisebb részben a HU-MATHS-IN nem projekttag kutatói által projektek indítására tehetnek javaslatot a HUNIMAT által kiírt, fókuszterületekhez illeszkedő témákban. Külön lehetőséget biztosít a projekt a már PhD-fokozatot szerzett fiatal kutatóknak az egyéni indulásra. Mind az aktuális kutatási projektjavaslatok előadása, mind a már futó, vagy éppen befejezett kutatási projektek eredményeinek előadása kötelező egy egybevont HUNIMAT Kutatói Napon, mely nyilvános a HUNIMAT tagjainak. A projektek kötelezően legalább egy fiatal kutatót alkalmaznak. Fontos jellemzője a HUNIMAT-projektek indításának, hogy kimutatottan egy tényleges innovációs probléma megoldásának beazonosított matematikai alapkutatása legyen, ezt az alapkutatást finanszírozza meg a Kutatóközpont. A HUNIMAT a projekt első évében, nyilvános ipar-egyetemi workshopok eredményeként kiválasztanak egy-egy járműipari és egészségipari, kiemelten fontos ipari problémát, amelynek megoldására a HUNIMAT-hoz tartozó kutatócsoportok egymással együttműködő kutatást folytatnak a projekt végéig. A projekt lehetőséget biztosít a konzorciumi tagok kutatócsoportjai megerősítésére is a jármű- és az egészégiparhoz kötődő témákban, valamint vendégkutatói látogatásokra és konferencia-részvételre. A kutatói utánpótlás biztosítására a projekt kidolgozza és működteti a HU-MATHS-IN Ipari Matematikai Képzési Programot. Módszertanára jellemző, hogy az ipari kihívásokat helyezi fókuszába. A legújabb kutatási eredmények átadását célozza meg, döntően a HUNIMAT-projektekben futó projektek eredményeire, kutatóira és az általuk kidolgozott tematikákra alapozóan. Ez a módszerű képzés egyúttal a kutatócsoportok, illetve a projektben résztvevő ipari partnerek munkatársi utánpótlását biztosítják. A kutatási eredményeknek az ipar felé való hasznosítására a projekt kidolgoz egy egyablakos szolgáltatást az ipari matematikai eredmények elérésére, az ipari megrendelők és a szolgáltató kutatócsoportok összekötésére. Fenti terv végrehajtása után a HU-MATHS-IN mint erős, korszerű matematikai technológiát szolgáltató, az ipari tevékenységbe beágyazott ipari szereplőként jelenik meg a magyarországi és az európai K+F+I piacon. A célok meghatározása a kiírásban meghatározott projektelemek mentén történt és egyértelműen, részletesen meghatározásra kerültek, valamint a felhívásban meghatározott konkrét célokhoz is illeszkednek.