Hatvani István Szakkollégium

A Hatvani István Szakkollégium a Debreceni Egyetem nappali tagozatos hallgatóinak szellemi, tudományos és közösségi műhelye, amely 1997-ben jött létre az akkori Kossuth Lajos Tudományegyetem tehetséggondozó intézményeként. A Szakkollégium magas színvonalú szakmai képzést biztosító, közösségformáló autonóm intézmény, melynek vállalt feladata, hogy a résztvevő egyetemi karok (a Bölcsészettudományi Kar, a Természettudományi és Technológiai Kar és az Informatikai Kar) legkiemelkedőbb képességű és szorgalmú hallgatói számára az alapképzéstől a mesterképzésen át a doktori képzés irányába nyisson utakat. A Szakkollégium célja, hogy segítse a tudományos előrehaladást, felkészítve a hallgatókat az eredményes, magas színvonalú oktatói és kutatói életpályára. A Szakkollégium tudás- és értékközpontú tehetségműhelyként mindenkor szem előtt tartja, hogy tagjai tájékozott, széles ismeretekkel rendelkező, a világban tájékozódni képes értelmiségiekké váljanak. Célja továbbá, hogy a legkülönbözőbb szakirányokról érkező hallgatók támogatása révén interdiszciplináris felsőoktatási központtá váljon, és ennek megfelelően működjön, mindenkor törekedve a humán és a természettudományos műveltség közötti párbeszéd érvényesítésére.

Amit a Szakkollégium kínál

 • alanyi jogú DETEP-tagság;
 • előny a pályázatoknál;
 • igény esetén kollégiumi elhelyezés;
 • konferencia-szereplések;
 • publikációs lehetőségek;
 • határon túli kutatások, kutatóprogramok;
 • kutatócsoportok munkájába való bekapcsolódás;
 • nyelvkurzusok;
 • tudományos kurzusok, előadások, műhelyfoglalkozások;
 • állandó szakmai segítség;
 • közösségi programok;
 • önmegvalósítás, önmenedzselés és csoportmenedzselés.

A Szakkollégium mindazoknak ideális, akik szeretnének elmélyedni saját tudományterületükön, nyitottak a sajátjukétól különböző tudományterületekre és egy kreatív közösségben végzett munkára – mindazoknak tehát, akik egyetemi éveikből a legtöbbet szeretnék kihozni.

Elérhetőségek

 • Honlap
 • Szakkollégium szaktanára és titkára: Kőrösi Zoltán - Email
 • Tanácstag (Informatikai Kar): Bíró Piroska - Email
 • Fizika - Matematika - Informatika szakcsoportvezető: Katona Tamás - Email
 • Szakkollégium Hallgatói Önkormányzat email: Email
Legutóbbi frissítés: 2023. 01. 26. 17:51