Gazdaságinformatikus (MSc)

 

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik képesek a komplex üzleti folyamatokat megérteni, problémákat feltárni és megoldási alternatívákat kidolgozni. Alkalmasak az értékteremtő folyamatokat támogató informatikai rendszerekkel szemben támasztott igények felismerésére, fejlesztésre és a kész alkalmazások menedzselésére, valamint kutatási-fejlesztési feladatok ellátására, koordinálására, tanulmányaik PhD képzés keretében való folytatására.

 

Mit tanulhatsz a képzés során?

  • a vállalati tevékenység rendszerét, az értéklánc, az ellátási lánc fogalmait, a folyamatszemléletű vállalati vezetés alapelveit és a stratégiaalkotás folyamatát
  • a vállalati funkciók közötti kapcsolatokat, beleértve a marketing, a pénzügyi és számviteli, emberi erőforrás menedzsment, innováció menedzsment valamint az értékteremtő folyamatok menedzsmentjével kapcsolatos főbb fogalmakat és eljárásokat
  • az információrendszerekkel kapcsolatos részletes ismereteket, az architektúra fejlesztési elveket és módszereket
  • az információmenedzsment valamennyi területéről szerezhetsz ismereteket, beleértve az informatikai stratégia, folyamatmenedzsment, rendszerfejlesztés, tudásmenedzsment, IT szolgáltatásmenedzsment, projektmenedzsment, kockázatmenedzsment, teljesítménymenedzsment, informatikai vagyonnal való gazdálkodás, informatikai biztonság és IT audit fogalmi rendszerét és összefüggéseit

 

Elsajátítandó ismeretek:

  • A vállalatok gazdasági, pénzügyi folyamatai és irányítási rendszere, az információfeldolgozás haladott módszerei.

Elhelyezkedési lehetőségek:

  • Elsősorban nagyvállalatok szervezési-irányítási területén, másodsorban szoftver cégeknél.

 

Képzési idő: 4 félév

Munkarend: MNA; MNK; MLK

Legutóbbi frissítés: 2023. 02. 16. 13:04