TAaAS Projekt

Testing Algorithmic and Application Skills (TAaAS) projekt (2011.09.01. – …)

A TAaAS hallgatói alprojekt keretein belül a 2011/2012-es tanévtől kezdődően elsőéves informatikus, mérnök, természet- bölcsészettudományi és tanárszakos hallgatók, míg a tanári alprojektben informatikatanárok tesztelését végezzük.

A hallgatói és tanári felmérések célja általánosságban, hogy felhívjuk a figyelmet arra a tényre, amely a TAaAS projekt már rendelkezésre álló adatai alapján egyértelműen megfogalmazható, hogy az általános és középiskolai informatikaoktatás nem készíti fel a tanulókat hatékony, magas mathability szintű számítógépes problémamegoldásra, sokkal inkább a számítógépes applikációk felület kezelésére és a nyelvi sajátosságokra koncentrál. A projekt további célja olyan módszerek kidolgozása, tesztelése, bevezetése az általános és középiskolai, a felsőfokú és felnőtt oktatásba, amelyekkel hatékonyan fejleszthető a tanulók számítógépes gondolkodása és megvalósítható a közép és felsőoktatás közötti, valamint az iskola és a munkahely közötti folytonosság.

A hallgatói felmérésen vizsgáljuk, hogy a hallgatók

 • milyen szintű informatika érettségivel és milyen érettségi eredményekkel kezdik meg felsőfokú tanulmányaikat, ezek az eredmények hogyan befolyásolják a felsőfokú tanulmányok kimenetét,
 • milyen informatikai terminológia használattal rendelkeznek, hogyan tudják a szakma nyelvén megfogalmazni állításaikat,
 • hogyan ismerik fel a programozási tételeket különböző megjelenési formáikban,
 • hogyan tudják a tudástranszfert megvalósítani a különböző informatikai környezetek között,
 • milyen sémákkal, milyen szintű algoritmikus készséggel, milyen szintű és típusú számítógépes gondolkodással, milyen problémamegoldási stratégiákkal rendelkeznek.

A tanári felmérések során vizsgáljuk, hogy az informatikatanárok

 • milyen végzettséggel, képesítéssel és szakmai ismeretekkel rendelkeznek,
 • mennyire értenek egyet a NAT-ban és a kerettantervben megfogalmazott célokkal, elvárásokkal, követelményekkel,
 • mennyire elégedettek az informatika tantárgy óraszámaival, a rendelkezésre álló oktatási segédanyagokkal, tanári felkészítéssel és továbbképzésekkel,
 • hogyan használják ki a rendelkezésre álló órakeretet, oktatási segédanyagokat,
 • hogy közvetítik a tudástranszfert és a számítógépes gondolkodást,
 • hogyan ítélik meg a hallgatók informatikai ismereteit,
 • milyen típusú problémamegoldást támogatnak az informatikaoktatás során.

Partnerek - hazai

 • Budapesti Corvinus Egyetem, Magyarország, 2014
 • Budapesti Gazdasági Főiskola, Zalaegerszeg, Magyarország, 2014, 2015
 • Debreceni Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Debrecen, Magyarország, 2015
 • Debreceni Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Debrecen, Magyarország, 2014, 2015
 • Debreceni Egyetem, Informatikai Kar, Debrecen, Magyarország, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
 • Debreceni Egyetem, Műszaki Kar, Debrecen, Magyarország, 2014
 • Debreceni Egyetem, Természettudományi Kar, Debrecen, Magyarország, 2015
 • Eötvös Loránd Tudományegyetem, Informatikai Kar, Budapest, Magyarország, 2013, 2014, 2015
 • Eszterházy Károly Főiskola, Eger, Magyarország, 2013, 2014
 • Gábor Dénes Főiskola, Budapest, Magyarország, 2014
 • Károly Róbert Főiskola, Gyöngyös, Magyarország, 2014
 • Kecskeméti Főiskola, Kecskemét, Magyarország, 2014
 • Nyíregyházi Főiskola, Nyíregyháza, Magyarország, 2013, 2014, 2015
 • Nyugat-magyarországi Egyetem, Sopron, Magyarország, 2014
 • Pannon Egyetem, Veszprém, Magyarország, 2014
 • Pécsi Tudományegyetem, Pécs, Magyarország, 2014, 2015
 • Szegedi Tudományegyetem, Szeged, Magyarország, 2014, 2015

Partnerek – külföldi

 • Babeș–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Románia, 2014
 • ECE Paris - Ecole d'ingénieurs, Paris, France, 2014
 • EISTI Ecole Internationale des Sciences Traitement Information, Cergy, France, 2014
 • Lower Silesian University of Entrepreneurship and Technology in Polkowice, Poland, 2014
 • Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Csíkszeredai Kar, Románia, 2014
 • Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Marosvásárhelyi Kar, Marosvásárhely, Románia, 2014
 • University of Novi Sad, Novi Sad, Serbia, 2014
 • University of Poitiers, Poitiers, France, 2014
 • University of South Bohemia, České Budějovice, Czech Republic, 2014
 • Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra, Slovakia, 2014, 2015
 • Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, Slovakia, 2015
Last update: 2023. 01. 26. 17:51