Pályázati felhívás kiemelt szakmai ösztöndíjra - 2019/2020. tanév 2. félév

Az Informatikai Kar dékánja pályázatot hirdet a 2019/2020. tanév 2. félévére kiemelt szakmai ösztöndíjas helyek betöltésére a Kar kiemelkedő képességű, érdeklődő hallgatói részére.

A kiemelt szakmai ösztöndíjas feladatai:

  • oktatómunkába való bekapcsolódás, tantermi ill. laboratóriumi gyakorlatok vezetése (heti 2 óra tartása kötelező, legfeljebb heti 4 óra tartható)
  • részvétel valamely tanszék projekt- vagy kutatómunkájában (heti 4 óra tartása esetén nem kötelező elvárás)

A kiemelt szakmai ösztöndíjra pályázhatnak azok a nappali tagozatos államilag támogatott vagy állami ösztöndíjas alapképzésben legalább másodéves vagy mesterképzéses hallgatók, akik a jövő félévben is Karunk (alap- vagy mesterképzéses) hallgatói lesznek. A pályázóknak az alábbi követelményeknek kell eleget tenniük:

  • Korrigált kreditindexük legalább 3,50 a pályázat benyújtását megelőző két félév mindegyikében; és  
  • a szakon belül legalább egy tárgy iránti elmélyült érdeklődést mutatnak,
  • előnyben részesülnek, akik a tanulmányaikon túl igazolt szakmai (DETEP, TDK) tevékenységet végeznek.

Az ösztöndíj 2020. Február 1-től 2020. Június 30-ig szól.

A pályázatokat 2019. november 15-ig kell benyújtani a Tanulmányi Osztály IF20 szobába. A pályázatokhoz vezetőoktatói / alprojektvezetői ajánlás szükséges. Amennyiben valamely témában a hallgató már kutatást folytat, a pályázatot a témavezető is véleményezi. A döntésről a pályázók december hónap folyamán kapnak értesítést.

Debrecen, 2019. október 28.

Dr. Hajdu András sk. dékán


Jelentkezési határidő: 2019. november 15.

Jelentkezési lap

Last update: 2023. 02. 01. 09:56