Milyen tudásterületekkel foglalkozik?

Az itt tanuló hallgató az információ menedzselésének kiváló szakembere lesz. Tanulmányai eredményeképpen kiválóan tudja a kért információkat és szükséges dokumentumokat megtalálni, ezeket gyűjteni, feldolgozni, elemezni, rendszerezetten eltárolni, majd a kért információkat az érdeklődőkhöz eljuttatni.

Az képzés eredményeképpen az adatokból információk létrehozása az egyik fő feladata e szakma képviselőjének. Ez pedig nélkülözhetetlenné teszi munkáját számos olyan területen, ahol hatalmas számú adatokat kell eltárolni, rendszerezni, elemezni, és az adatokból információkat előállítani, és és ezeket feldolgozható formában meg is jeleníteni.

Néhány ide tartozó terület:

 • Információtárhelyek megismerése - online és offline könyvtárak, egyéb gyűjtemények
 • Hatékony információkeresés
 • Adatok elemzése, rendszerezése
 • Adatokból információ előállítása
 • Az adatok és információk előkészítése további feldolgozásra

Képes lesz megérteni és követni a modern média, informatika és technológia trendjeit, a multimédia, az internet és az adatfeldolgozás új eszközeit és folyamatait. Néhány idetartozó terület:

 • Adatbázisok tervezése, kiépítése
 • Információs rendszerek tervezése
 • Információs rendszerek és technológia megismerése, alkalmazása
 • Infokommunikációs technológiák
 • Könyvtári informatikai rendszerek és technológiák

Kiváló szóbeli és írásbeli kommunikációs készségeket szerez, amely elengedhetetlen az olyan munkaköröknél, ahol gyakori az emberekkel való kommunikáció.

Az információ közléséhez szükséges ismereteket szerez a kommunikáció és a multimédia terén.

Megismeri az információknak az internetes és más típusú elektronikus dokumentumokban való, valamint nyomtatható formájú megjelenítésének technikáit. Célja, hogy alkalmassá tehesse a kinyert információkat elemzésre és további feldolgozásra.

Néhány konkrét terület, amivel megismerkedik

 • Elektronikus dokumentumok tervezése és létrehozása
 • Interneten való adatmegjelenítés tervezése és a megvalósítás technikái
 • Vizuális kommunikáció az információátadás szolgálatában
 • Multimédiás rendszerek tervezése, fejlesztése és használata

Az informatikus könyvtárosok a nagy számban helyezkedhetnek el a különböző könyvtárakban. Itt az alábbi feladatok ellátásában vesz részt például (részletes listát lásd lentebb):

 • Információkeresés
 • Olvasók informálása, segítése, további szolgáltatások
 • Ifjúsággal kapcsolatos szolgáltatások
 • Különgyűjteményekkel való munka
 • Archívumok kezelése
 • Gyűjteményfejlesztés, gyűjtemények kezelése
 • Katalogizálás
 • Webfejlesztés és -karbantartás
 • Rendszerautomatizálás
 • Családfakutatás
 • Szakkutatások

Egyre nő azonban azoknak a munkahelyeknek és munkaköröknek a száma, amelyek az itt végzett szakemberek információgyűjtő, -elemző és -kinyerő képességeit igényli. Számos vállalattípus dolgozik hatalmas mennyiségű adattömeggel, amelyben való eligazodás egyre nagyobb szükséggé válik, és egyre nagyobb hozzáértést kíván. Ilyenek például a nagyvállalatok, tanácsadó cégek, információszolgáltató irodák, közönségszolgálatok, kutató cégek és egyetemek (a részletesebb listát lásd lentebb).

Frissítés dátuma: 2017.12.17.