Számítógép-tudomány

 • A mesterséges intelligencia alapjai Az előadások mellé vetített anyag Várterész Magda 2011 (html jegyzet)

  • mesterséges intelligencia, állapottér-reprezentáció, állapottérgráf, Módosítható és nemmódosítható megoldáskereső módszerek, kétszemélyes stratégiai játékok, lépésajánló algoritmusok, stratégia, minimax, negamax, problémaredukciós reprezentáció
  • Digitális Tankönyvtár
 • Adatstruktúrák és algoritmusok Házy Attila, Nagy Ferenc 2011 (html jegyzet)
  • A jegyzet bevezetés az adatstruktúrák és algoritmusok területére. Az absztrakt adattípus, adatstruktúra és algoritmus fogalmától elindulva különböző adatstruktúrákra vizsgálja az egyes algoritmusokat és azok hatékonyságát, mely utóbbin az időbonyolultságot értjük. Egyszerű adattípusokat (szám, karakter, logikai mennyiség, ...) és összetetteket (sorozat, hasító tábla, fák, gráfok, ...) is tárgyal. Kitér ezen struktúrák számítógépes realizációira és azok sajátosságaira. A jegyzetben számos ábra és példa található, valamint vannak megoldásra javasolt feladatok is.
  • Digitális Tankönyvtár
 • Alkalmazott Mesterséges Intelligencia Dudás László 2011 (html jegyzet)
  • Áttekintés a mesterséges intelligencia alkalmazásáról a humanoid robotok tárgykörében, gépi látás, beszédfeldolgozás. Tanulás módszerei a számítógépi játékokban.
  • Digitális Tankönyvtár
 • Algoritmusok Aszalós László, Herendi Tamás 2011 (html jegyzet)
  • A könyv 13 fejezetben ismerteti az algoritmusokkal kapcsolatos alapfogalmakat (algoritmusok fogalma, algoritmusok elemzése, Turing-gép, keresések, Rendezések, dinamikus halmazok, elemi adatszerkezetek, hasító táblázatok (hash), diszjunkt halmazok, gráfalgoritmusok, mintaillesztés, dinamikus programozás, mohó algoritmus, korlátozás és elágazás, visszalépéses programozás)
  • Digitális Tankönyvtár
 • Algorithms of informatics 1 2 3 Iványi Antal 2001-2004 (html jegyzet)
 • Automatikus tételbizonyítás Dr. Várterész Magda, Kádek Tamás 2014 (html jegyzet)DNS számítógépek és formális modelljeik Dr. Nagy Benedek 2014 (html jegyzet)
  • Jelen tankönyv a DNS molekula segítségével történő számítási problémák lehetséges megoldásait, a DNS molekulákon történő különböző (általában a természetben is megfigyelhető) műveletek által inspirált számítási modelleket, illetve a sejten belül történő „számítási folyamatok” modelljeit tekintjük át. DNS szerkezetének alapvető biokémiai leírása és a rajta végezhető műveletek megismerése után ismertetjük Adleman és Lipton úttörő kísérleteit, valamint az ezekre épülő számítási modelleket;; a szűrő modelleket és a DNS dominókat. Ezután a Watson-Crick automaták több változatát viszgáljuk meg és hasonlítjuk össze. További a DNS és a vele végezhető műveletek által inspirált számítási modelleket említünk, mint pl. különböző H-rendszereket, törlő-beszúró rendszereket. A konstruktív modellek kapcsán DNS origami kísérleti eredményeket is bemutatunk. Ugyancsak betekintünk az élő sejtekben végbemenő néhány „számítási” folyamatba és ezek modelljeibe. Röviden kitekintünk a bioinformatika irányába is. A DNS számítások hatékonysága a molekulák nagy számának köszönhető masszív párhuzamosságban és a Watson-Crick komplementaritásban rejlik, amit az összefoglalásban fejtünk ki kicsit bővebben.
 • DNS számítógépek és formális modelljeik Dr. Nagy Benedek 2014 (html jegyzet)
  • Jelen tankönyv a DNS molekula segítségével történő számítási problémák lehetséges megoldásait, a DNS molekulákon történő különböző (általában a természetben is megfigyelhető) műveletek által inspirált számítási modelleket, illetve a sejten belül történő „számítási folyamatok” modelljeit tekintjük át. DNS szerkezetének alapvető biokémiai leírása és a rajta végezhető műveletek megismerése után ismertetjük Adleman és Lipton úttörő kísérleteit, valamint az ezekre épülő számítási modelleket;; a szűrő modelleket és a DNS dominókat. Ezután a Watson-Crick automaták több változatát viszgáljuk meg és hasonlítjuk össze. További a DNS és a vele végezhető műveletek által inspirált számítási modelleket említünk, mint pl. különböző H-rendszereket, törlő-beszúró rendszereket. A konstruktív modellek kapcsán DNS origami kísérleti eredményeket is bemutatunk. Ugyancsak betekintünk az élő sejtekben végbemenő néhány „számítási” folyamatba és ezek modelljeibe. Röviden kitekintünk a bioinformatika irányába is. A DNS számítások hatékonysága a molekulák nagy számának köszönhető masszív párhuzamosságban és a Watson-Crick komplementaritásban rejlik, amit az összefoglalásban fejtünk ki kicsit bővebben.
 • Fejlett keresőalgoritmusok Dr. Aszalós László, Dr. Bakó Mária 2012 (html jegyzet)
  • Teljes forráskóddal megadott keresési módszerek bemutatását vállalja fel a jegyzet. A diszkrét feladatok optimális megoldására használatos, a szakirodalomban leginkább elterjedt módszereket mutatjuk be. Ezután egy konkrét feladatot, a korrelációs klaszterezést mutatjuk be, szintén megadva a komplett implementációt.
 • Fordítóprogramok feladatgyűjtemény Aszalós László, Herendi Tamás 2010 (html jegyzet)
  • A fordítóprogramok elméleti alapjai című tantárgy gyakorlataihoz kapcsolódó feladatok és megoldásaik gyűjteménye.
  • Digitális Tankönyvtár
 • Formal Languages and Automata Theory Dr. Horváth Géza, Dr. Nagy Benedek 2014 (html jegyzet)
  • This book discusses the most significant features of formal language theory;; the classes of the Chomsky-hierarchy and the corresponding classes of automata. There are three descriptions of the regular languages given;; regular grammars, regular expressions and finite automata (both deterministic and nondeterministic versions). The equivalence of these descriptions are proven. Moreover, finite state transducers, for example, Mealy and Moore automata are described. Linear languages are presented. The class of context-free languages are also widely used, Chomsky normal form and Bar-Hillel pumping lemma is presented. This class are also characterized by push-down automata. The parsing problem is solved by CYK and Earley algorithms. Context-sensitive languages form a much wider class. Kuroda normal form is proven for this class. Linear-bounded automata is shown. Turing machines and the class of recursively enumerable languages, as well as, the class of recursive languages are presented. Finally, closure properties of the mentioned classes are also proven.
 • Formal Verification of Programs Dr. Battyányi Péter 2014 (html jegyzet)
  • ALGOL-like languages, While-programs, recursive programs, disjoint parallel programs
 • Formális nyelvek és automaták Dömösi Pál, Falucskai János, Horváth Géza, Mecsei Zoltán, Nagy Benedek 2011 (html jegyzet)
  • A jegyzet bevezetést nyújt a formális nyelvek és automaták elméletének alapvető fogalmaiba. A tananyag elsajátítását gyakorlati feladatok könnyítik meg. (formális nyelv, formális rendszer, véges automata, reguláris nyelv, lineáris nyelv, környezetfüggetlen nyelv, környezetfüggő nyelv, rekurzívan felsorolható nyelv, Turing-gép, nyelvtanrendszer)
  • Digitális Tankönyvtár
 • Hálózati folyamok Dr. Nagy Tamás 2011 (html jegyzet)
  • A tananyag a hálózati folyamokkal foglalkozik, főbb fejezetei a következők;; Gráfelméleti alapfogalmak. Gráf, digráf, út, vágás fogalma. Az út és a vágás dualitása. Címkézési technika. Minimális út - maximális potenciál feladatpár. CPM/time módszer, PERT módszer. Maximális folyam - minimális vágás feladatpár. Csúcskapacitásos folyamfeladat. Minimális költségű folyam. Veszteséges, nyereséges folyamok. Kőnig feladatok (Házasság feladat). Ellátási feladat. Szállítási feladat megoldása "magyar" módszerrel. Hozzárendelési feladat megoldása "magyar" módszerrel. Szűk keresztmetszet feladatok (Futószalag feladat). Trans-shipment feladat. Két fő célja van a tananyagnak, az első cél az elsajátítandó tananyag részletes ismertetése, a második pedig a tananyag könnyebb megértése érdekében nagyon sok mintafeladat megoldása. A módszerek, algoritmusok elsajátítása egy-egy egyszerű példán történik, majd sorra következik a nagyszámú gyakorlati feladat. Ezekkel rámutatunk a matematikai eszközök gyakorlatban történő alkalmazhatóságára. A feladatok kézi megoldása az elméleti háttér jobb megértését szolgálja.
  • Digitális Tankönyvtár
 • Információ- és kódelmélet Fegyverneki Sándor 2011 (html jegyzet)
  • entrópia, I-divergencia, Sardinas-Patterson algoritmus, prefix kód, Huffman-kód,Shannon-Fano kód Gilbert-Moore kód, csatornakapacitás Arimoto-Blahut algoritmus, csatornakódolás,Hamming távolság, Hamming kód
  • Digitális Tankönyvtár
 • Információelmélet Gáll József és Pap Gyula (pdf jegyzet)
 • Informatikai biztonság és kriptográfia Folláth János, Huszti Andrea, Pethő Attila 2011 (html jegyzet)
  • Az adatvédelem szükségessége és céljai. Az adatok osztályozása. Kockázati tényezők és védelmi intézkedések. Adatbiztonság szabályozása, magyar törvények. Ügyviteli védelem. Azonosítás és jogosultságkezelés. Szövetségi ID menedzsment. Kriptográfiai alapismeretek. Hash függvények és a digitális aláírás. Alkalmazások. Nyilvános kulcs infrastruktúra, hitelesítő szervezetek.
  • Digitális Tankönyvtár
 • Számításelmélet Dr. Herendi Tamás 2014 (html jegyzet)
  • A Számításelmélet kuzushoz kapcsolódó egyetemi jegyzet. Fő célja az algoritmus, algoritmikus megoldhatóság, eldönthetőség és a bonyolultségelmélet alapfogalmainak és összefüggéseinek ismertetése. (algoritmusok, kiszámíthatóság, bonyolultságelmélet, formális nyelvek, Turing-gép, rekurzív nyelvek, megállási probléma, nemdeteminisztikus Turing-gép, NP-teljesség)
 • Theory of Computing Dr. Herendi Tamás 2014 (html jegyzet)
  • Lecture notes of the course Theory of Computing. The main goal is explanation and observation the basic concepts of algorithm, algorithmical solvability, decidability and complexity.
 • Új számítási paradigmák Dr. Nagy Benedek 2014 (html jegyzet)
  • Jelen tankönyv az újelvű, illetve nemhagyományos számítási paradigmákba nyújt betekintést. A hagyományos paradigma (Turing gép, kétértékű logika, Neumann-elv) rövid átismétlése után részletesen tekintjük az intervallum-értékű logikára épülő intervallumértékű számítások elméletébe. Ebben a paradigmában, a bitek száma, vagyis a párhuzamosság foka változhat a számítás során. Ennek köszönhetően pl. a PSPACE-teljes qSAT probléma lineáris lépésszámmal megoldható. A DNS szerkezetének és a vele végezhető műveleteknek a megismerése után Adleman úttörő kísérletét ismertetjük. Ezután röviden bemutatjuk a csillós egysejtűekben folyó génképzési művelet egy modelljét. Ugyancsak betekintünk az élő sejt biokémiai folyamatai által inspirált membránszámítások elméletébe. Ezek a számítások a multihalmaz számításokkal rokonok. Az aktív membránok segítségével akár lineáris időben tudunk exponenciális tárhelyet létrehozni a masszív párhuzamosság által. Bemutatjuk a P-automaták működését is. Végül rövid kvantummechanikai bevezetés után az alapvető kvantumkapukat és kvantumalgoritmusokat nézzük meg.

Frissítés dátuma: 2018.01.08.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.