Informatikai didaktika kutatócsoport

Az ipari igények miatt tömegképzéssé alakult informatikai felsőoktatás jelentős nehézségekkel küzd. Épp ezért fontos a korábbi módszerek és eszközök mellé olyan újabb megközelítéseket találni, mellyel a digitális bennszülöttek figyelme hosszabb távon leköthető, felfedezhetőek a lemaradó hallgatók valamint a nehezebben elsajátítható tananyagrészek, differenciált követelmények elé állíthatóak a különböző szintű diákok és differenciált fejlesztés érhető el az informatikai tárgyak tekintetében. A felsőoktatásba lépéskor a digitális bennszülöttek nem rendelkeznek alapvető algoritmizáló képességekkel, szövegszerkesztési és táblázatkezelési ismereteik hiányosak, programozni igen kevesen tudnak. Így jelentős kihívással néznek szembe a hallgatók, valamint az oktatóik is, hogy három-öt év alatt informatikát magas szinten művelni vagy oktatni képes szakembereket képezzenek ki.

A kutatócsoport tagjai ezt a komplex problémát különböző megközelítésekből vizsgálják, differenciált megoldási módszereket alkotnak, azokat a gyakorlatban tesztelik majd finomhangolják és nemzetközi konferenciákon számolnak be az eredményeikről.

Főbb kutatási irányok

Önálló felkészülésre valamint számonkérésre használható feladatok generálása (Informatikai alapozó tárgyaknál jelentős hátrány hogy nem érhetőek el nagy számban típusfeladatok, mellyel mind a számonkérés, mind pedig az arra való felkészülés megkönnyíthető. A kutatás célja egyes témakörökhöz kapcsolódó feladatgenerátorok kifejlesztése, ezzel a szükséges feladatbank megteremtése, gamification segítségével a diákok elkötelezettségének növelése, az eredmények analitikai vizsgálata és erre alapuló feladatajánló rendszer megteremtése a differenciált fejlesztés elérése érdekében)  

Frissítés dátuma: 2017.12.15.