Számítási modellek kutatócsoport

Vezető

Tagok

A csoport hagyományos és nem-hagyományos számítási modellekkel, ezek elméletének és gyakorlati alkalmazásainak kutatásával foglalkozik

Vaszil György és Battyáni Péter a nem-hagyományos számítási modellek természetmotivált változatai közé tartózó ún. kémiai számítási modell vizsgálatával foglalkozik, melyben a számítás eredménye a számítási rendszer egyszerű építőelemeinek lokális interakciói segítségével mintegy emergens módon létrejövő globális viselkedéséből olvasható ki. A vizsgálódások középpontjában az ún. membrán rendszerek és membrán számítások állnak, a kutatások különböző membrán rendszerek, membrán automaták számítási erejének, illetve a membrán számítások logikai kalkulusokkal való reprezentálhatóságának vizsgálatára irányulnak.

Dömösi Pál és Horváth Géza automatahálózatok vizsgálatával foglalkozik. Olyan speciális automatahálózatokat dolgoztak ki, melyek alkalmasak kriptográfiai műveletek elvégzésére abban az esetben is, mikor a műveleteket nagy méretű, 128 bináris számjegyből álló blokkokon kell végrehajtani (kétütemű illetve szekvenciális automatahálózatok). A kutatás további célja egyéb speciális számítások elvégzésére alkalmas automatahálózatok kifejlesztése, különös tekintettel a kriptográfiai alkalmazásokra, például automatahálózatokra épülő, kriptográfiailag biztonságos álvéletlenszám generátor kifejlesztése.

Herendi Tamás és Major Roland FPGA eszközök alkalmazásának lehetőségeit vizsgálja. Ezen eszközök működési elve az, hogy egy feltöltött program/leírás fizikailag is létrehozza a megfelelő kapcsolást, ami után úgy működik, mint ha a leírásnak megfelelő hardver lenne, ami ezután ténylegesen párhuzamosan képes végrehajtani a feladatát. A kutatások célja különböző algoritmusok párhuzamosíthatóságának, illetve kifejezetten az algoritmusok FPGA eszközre való implementálása során felmerülő erőforrásigényének vizsgálata. Elsődleges cél lineáris algebrai (mátrix szorzás), illetve véletlenszámgenerátorok előállításához szükséges eljárások készítése.

Frissítés dátuma: 2017.12.15.