Információ Technológia Tanszék története

Az Információ Technológia Tanszék a Kossuth Lajos Tudományegyetem Matematikai és Informatikai Intézetében 1994-ben jött létre Dr. Kormos János egyetemi docens vezetésével.

 A tanszék előtörténetével kapcsolatban mindenképpen meg kell említeni, hogy már a 80-as évek végétől intenzív törekvés volt a számítástechnika oktatásával kapcsolatos, rohamosan növekvő társadalmi igények (új szakok, új szakismeretek, növekvő hallgatói létszám) kielégítésének szervezeti megalapozására, a szervezeti feltételek javítására. Az akkori Számoló Központban dolgozó munkatársak a 70-es évektől az alapvető szolgáltatási tevékenységük mellett szervesen bekapcsolódtak az (akkor még Matematikai) Intézet oktatási feladatainak ellátásába is. A Központ átalakuló feladatai miatt ez a félmegoldás tovább már nem volt tartható. Az is világos volt, hogy a Számítástudományi Tanszék személyi állományának bővítése nem oldhatja meg a feladatot. Ezért 1991-ben néhány „központos” kolléga oktatói állásra került és további, korábban más tanszékeken lévő munkatársakkal társulva, Dr. Szabó József docens vezetésével létrehozták az Alkalmazott Informatika Tanszéket. A maga idejében „forradalminak” számító szervezeti átalakulás lelkes kezdeményezője a 80-as évek közepén Debrecenbe került Arató Mátyás professzor volt.

A tanszék egy évig létezett, ugyanis 1992 és 1994 között az – 1992-ben megalakult – Matematikai és Informatikai Intézetben a tanszékek működése szünetelt. A tanszéki kötöttségektől mentes működés lehetővé tette, hogy az oktatás érdekei elsőbbséget élvezzenek a „tanszéki érdekekkel” szemben. Az egyetemi szervezeti és működési szabályzat szigorítása után 1994-ben újra tanszéki rendbe szerveződtünk. Ekkor jött létre az alapozó informatikai kurzusokért felelős új tanszék, amely kezdetben az Információs Rendszerek, végül az Információ Technológia nevet kapta.

A tanszéken megalakuláskor 1 egyetemi tanár, 2 egyetemi docens, 6 egyetemi adjunktus (tudományos munkatárs) és 3 egyetemi tanársegéd (tudományos segédmunkatárs) dolgozott.

A tanszék tagjainak feladata már ekkor is az informatikai szakképzés gyakorlatibb jellegű alapkurzusainak gondozása volt. Ez az informatikát főszakként tanuló hallgatók (programtervező informatikus, mérnök informatikus, gazdaságinformatikus alapszakok) számára az első 4-5 félévben tartott kötelező tárgyak oktatását jelenti mind nappali, mind levelező tagozaton az alábbi területeken: informatikai alapismeretek; programozási nyelvek és paradigmák; adatszerkezetek és algoritmusok; adatbázisrendszerek, adatmodellezés; operációs rendszerek; szoftver-technológiák; rendszerelmélet. A tanszék felügyeli indulása óta az Adatbázis kötelezően választható sávot. Programtervező informatikus és gazdaságinformatikus mesterszakok alapozó félévében az Adat- és rendszermodellek és az Alkalmazott statisztika tárgyakat tartjuk, továbbá a programtervező informatikus mesterszakon gondozzuk az Információs rendszerek szakirányt.

A kötelező órák mellett a tanszék munkatársait szívesen választják a hallgatók szakdolgozat/diplomamunka és TDK munka vezetésére. A tanszék oktatói részt vesznek a tehetséggondozásban a DETEP keretében, valamint szervezik az évenkénti ACM programozói versenyt és Regionális Programozó Csapatversenyt. A tanszék oktató és kutató munkáját PhD hallgatók segítik.

Az informatika területén végbement és jelenleg is folyamatban levő fejlődés következtében az idők során gyorsan változtak, bővültek a megoldandó (oktatási és kutatási) feladatok, a tanszék kapcsolatai, változott a tanszéki létszám és örvendetesen alakult a tagok tudományos és oktatói előmenetele. Tehetséges fiatalok csatlakoztak hozzánk, sokan tudományos fokozatot szereztek és előbbre léptek az oktatói ranglétrán is. Néhányan az iparban építették tovább a karrierjüket.

Sajnos a kollégák közül többen örökre eltávoztak közülünk. Emléküket kegyelettel megőrizzük!

2003-ban – hosszas és küzdelmes előkészítő – munka után megalakult az önálló „rektor közvetlen” Informatikai Intézet, majd egy évvel később az Informatikai Kar. A tanszék vezető oktatói ebben az előkészítő folyamatban meghatározó szerepet játszottak. Jelentős személyi és szervezeti változást is hozott ez az év a tanszék életében amikor – a tanszék személyi „bázisán” – Dr. Sztrik János vezetésével megalakult az Információs Rendszerek és Hálózatok Tanszék.

2004-ben Kormos János a Közgazdaságtudományi Kar dékánja lett, ezért megvált a tanszékvezetéstől. A tanszék vezetésére 2005-től Dr. Terdik György egyetemi docens (2007-től egyetemi tanár) kapott megbízást, aki ezt a funkcióját később az Informatikai Kar dékánjaként is megtartotta.

2013-tól a tanszéket Dr. Ispány Márton egyetemi docens vezeti.

A személyi állomány feladatainak megoldásában jelenleg 2 egyetemi tanár, 3 egyetemi docens, 9 egyetemi adjunktus, 3 egyetemi tanársegéd vesz részt. Munkájukat két nyugalmazott kollégánk segíti.

Debrecen, 2016. szeptember 15.

 

Frissítés dátuma: 2017.12.17.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napján hatályba lépett Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ