Informatikai Rendszerek és Hálózatok Tanszék témák diákoknak

Szakdolgozati témák

Vezeték nélküli szenzor hálózat megvalósítása, BSc és MSc szakdolgozati téma, javasolt szak: MI BSc, PTI BSc, MI MSc, PTI MSc

Intelligens érzékelő- és/vagy beavatkozó-csomópontok tervezése és megvalósítása a rendelkezésre álló eszközökkel (Arduino, WaspMote, XBee, különböző érzékelők). Egy kifejezetten koordinátori működésre fejlesztet és Ethernet vagy WiFi interfésszel rendelkező adatgyűjtő csomópont tervezése és megvalósítása Raspberry Pi célszámítógéppel. Ez, egy központi számítógéphez csatlakozik, amely publikus IP címmel rendelkezik. Így az internethez hozzáférő távoli felhasználók nyomon követhetik bármelyik csomópont állapotát. Buchman Attila

A fogadott WiFi jel erősségi szintjének (RSSI) alkalmazása beltéri helymeghatározás céljából, BSc és MSc szakdolgozati téma, javasolt szak: MI BSc, PTI BSc, MI MSc, PTI MSc

A vezeték nélküli helyi hálózatokon megvalósított, rádióhullámokon alapuló helymeghatározó rendszereknek számos előnye van a beltéri pozíció-meghatározásban. Wifi rendszerek például nagyon elterjedtek ezért kiépítésük már nem igényel külön infrastruktúrát. Vezeték nélküli eszköz alkalmazásával a begyűjtött jelforgalom segítségével helyzetre vonatkozó információ is kikövetkeztethető. Az RSSI alapú helymeghatározás kihívásait és hozzávetőleges pontosságát mérjük fel a témán belül. Célkitűzés Android alkalmazás és szerveroldali komponens készítése beltéri (WiFi RSSI alapú) helymeghatározás céljából. Buchman Attila

Szociális-gazdasági folyamatok számítógépes szimulációja, BSc szakdolgozati téma, javasolt szak: MI BSc, PTI BSc, GI BSc

A téma során egy kiválasztott (elsősorban véleményterjedésel kapcsolatos) gazdasági folyamat számítógépes szimulációját végezzük el egyed-alapú modellek segítségével. A hallgató feladata a kapcsolódó irodalom alapos tanulmányozása. A megismert modellek alapján szimulációs program fejlesztése Java vagy C nyelven, majd a program segítségével kapott eredmények kiértékelése és konklúzió levonása. A téma teljesítéséhez szükséges angolnyelvű szakirodalom olvasása. Kocsis Gergely

Windows Server esettanulmányok, BSc szakdolgozati téma, javasolt szak: MI BSc, PTI BSc, GI BSc

A téma keretein belül a hallgató feladata egy Windows Server alapú infrastruktúra fejlesztése, modellezése illetve tanulmányozása. A feladat megoldássa során szükséges a kapcsológó angol- és magyarnyelvű dokumentáció alapos tanulmányozása és kivonatolása, virtuális környezet felépítése és tesztelése. Előnyt jelent esetleges kapcsolat Windows Server infrastruktúrát használó vállalati partnerrel. Kocsis Gergely

Webes alkalmazásfejlesztés, BSc és MSc szakdolgozati téma, javasolt szak: MI BSc, PTI BSc, GI BSc, MI MSc, PTI MSc, GI MSc

Alapvetően kliens-szerver architektúrájú, tipikusan webes, lehetőleg adatbázis alapú alkalmazásfejlesztés. A témára és a fejlesztési eszközökre nincs korlátozás. Kuki Attila

Rendszerszervezési módszertanok bemutatása, BSc és MSc szakdolgozati téma, javasolt szak: MI BSc, PTI BSc, GI BSc, MI MSc, PTI MSc, GI MSc

Egy választott módszertan bemutatása vagy több módszertan összevetése a feladat. A megvalósítás alkalmazásfejlesztésen keresztül történik. Szerencsés, ha az alkalmazás vagy annak egy verziója is elkészül, de az is elegendő lehet, ha egy részletes fizikai rendszerterv születik. Kuki Attila

Oktatási anyag készítése modellezési eszközökhöz, MSc szakdolgozati téma, javasolt szak: MI MSc, PTI MSc, GI MSc

Hálózatmodellezési eszközökhöz (pl. Riverbed Modeler) komplex laborgyakorlati modellek készítése. Egy kiválasztott hálózati protokoll, probléma egy specifikus részére kell modellt készíteni. Az output maga a modell, illetve annak leírása, felépítésének menete és további vele kapcsolatos feladatok összefoglalása. Kuki Attila

e-Health és életvitelt támogató ambiens (AAL) rendszerek (tevékenység és egészségi állapot monitorozó/felismerő rendszerek), BSc és MSc szakdolgozati téma, javasolt szak: MI BSc, PTI BSc, MI MSc, PTI MSc

A cél az idős vagy beteg emberek mindennapi önálló tevékenységének segítése, a tárgyak internetén (IoT) alapuló technikák felhasználásával. A rendszer három fő összetevője az életvitelt segítő intelligens ambiens rendszer, a tevékenység és egészségi állapot monitorozó és felismerő rendszer és a személyi támogatást nyújtó (asszisztív) robot. Ez egy olyan komplex kisegítő rendszer, amely tanulási és adaptív magatartással rendelkezik, ezért mesterséges neurális hálózatok használunk. A lehetséges témák a következők 1) Tevékenység és egészségi paramétereket mérő eszköz prototípusának a megvalósítása és tesztelése 2) Tevékenység/egészégi állapot felismerése, Matlab környezetben modellezet neurális hálózatok segítségével 3) Tevékenység/egészégi állapot felismerése, hardverben implementált neurális hálózatok segítségével 4) Asszisztív robotok alkalmazások Oniga István

Intelligens beágyazott rendszerek tervezése és alkalmazások (Fejlesztő környezet beagyazott rendszerek tervezésére), BSc és MSc szakdolgozati téma, javasolt szak: MI BSc, PTI BSc, MI MSc, PTI MSc

A kutatás célja egy hardver-szoftver együttes tervezését szolgáló keretet a beágyazott rendszerek gyors prototípus fejlesztéséhez újrakonfigurálható eszközök (FPGA) segítségével, amelyek képesek könnyen integrálni a különböző I/O eszközöket és különböző protokollokat használó érzékelőkkel ellátott interfészeket. E téma célja, egy hardware leíró nyelven (HDL) definiált keret fejlesztése, amely lehetővé teszi speciális alkalmazások gyors fejlesztését, specifikus érzékelőkhöz igazított, HDL komponensek hozzáadásával. Ez a keret olcsó általános célú FPGA kártyák alkalmazásával megvalósítható, specifikus eszközök vagy interfészek tervezése nélkül. Alkalmazási lehetőségek például Intelligens számítógép perifériák, amelyek lehetővé teszik bármilyen hátrányban szenvedő emberek számára számítógép és kommunikációs eszközök használatát, illetve bármilyen tanulási és adaptív képességgel ellátott ipari vagy háztartási készülék. Az ilyen intelligens eszközök főbb alkalmazási területei például a monitoring, domotika, automotive (autóelektronika), automatizálás, vagy bármilyen terület ahol a tendencia könnyen használható, beépített intelligenciával rendelkező eszközök alkalmazása. Oniga István

A forgalomirányítók torlódáskezelési algoritmusainak hatékonyságelemzése, BSc szakdolgozati téma, javasolt szak: MI BSc

Kezdetben az irodai, a vállalati hálózatok és nem utolsó sorban, maga az Internet is csupán adatátvitelre (pl. FTP, e-mail) voltak tervezve, ahol az IP csomagkésleltetés lényegtelennek minősült. Legtöbb esetben a „legjobb szándékú” (Best-effort) kézbesítési szolgáltatás kielégítőnek bizonyult, adatveszteség esetében a TCP protokoll gondoskodott az ismételt adatátvitelről. Később, a multimédiás alkalmazások elterjedése következtében (hangátvitel, videokonferencia) ezek számára külön telefonhálózatokat, illetve videó kommunikációs hálózatokat hoztak létre. Napjainkban az irodai és a vállalati hálózatok átalakulóban vannak konvergált infokommunikációs hálózatokká, melyek egyetlen fizikai topológián keresztül biztosítják ugyanazon szolgáltatásokat. A konvergált infokommunikációs hálózatok számos előnye mellet megjelenik egy óriási hátrány, mégpedig a közös hálózati erőforrásokért (pl. forgalomirányítók puffereiért) való versengés, ami előbb vagy utóbb torlódáshoz (congestion) vezet. A torlódás tulajdonképpen az az állapot, amikor túl sok csomag van jelen a hálózatban (vagy annak egy részében), ami miatt a teljesítőképesség visszaesik, a csomagküldés pedig késleltetést szenved. A kutatáshoz a különböző QoS mechanizmus használata szolgál alapúl. Szilágyi Szabolcs

Több utas kommunikációs környezetek optimalizálása, BSc és MSc szakdolgozati téma, javasolt szak: MI BSc, PTI BSc, MI MSc, PTI MSc

A napjainkban használt kommunikációs eszközök több kapcsolódási lehetőséget is biztosítanak (pl. WiFi, 3G, 4G), viszont a TCP/IP kommunikáció csupán egyetlen útvonalat használ. Ennek fő oka, hogy a hálózati kommunikációban az azonosításhoz egy IP címre van szükség, amely egyszerre csak egyetlen eszközt jelöl. Mivel a különböző interfészek különböző IP címekkel rendelkeznek, nincs lehetőség egy adott kommunikációs viszonyon belül az eszközök több interfészének használatára. Több útvonal egyidejű használata viszont egy kapcsolat alatt segítené az erőforrások megfelelő kihasználását. Erre a problémára kínál megoldást a több utas kommunikáció. Szilágyi Szabolcs

Infokommunikációs hálózatok hatékonysági vizsgálatai, BSc és MSc szakdolgozati téma, javasolt szak: MI BSc, PTI BSc, GI BSc, MI MSc, PTI MSc, GI MSc

A témán belül a jelöltnek a korszerű hálózatok ( WiFi, call-center, szenzor, kongitiv radio ) működési jellemzőit kell meghatároznia sorbanállási módszerekkel. Sztrik János

Sorbanállási elméleti szoftverek, BSc és MSc szakdolgozati téma, javasolt szak: MI BSc, PTI BSc, GI BSc, MI MSc, PTI MSc, GI MSc

A jelöltnek az interneten található főbb ingyenes szoftvereket kell összegyűjtenie és esettanulmányokat készítenie. Sztrik János

Komplex hálózatok és az azokon történő terjedési folyamatok modellezése, BSc szakdolgozati téma, javasolt szak: PTI BSc, MI BSc

Azokat a hálózatokat, amelyek szerkezete nem szabályos, de nem is véletlenszrű komplex hálózatoknak hívjuk. Ezek az élet minden területén megtalálhatóak, pl. szociális hálók, web, repülőgép hálózatok, biokámiai folyamatok, stb. Ezért ezek megfelelő modellezése fontos dolog a tudomány számára. Hálózatokban az egyedek kapcsolatainak köszönhetően információ terjedhet vagy állapotváltozási hullám indulhat el a rendszerben. Ezt különböző módszerekkel lehet elemezni, modellezni az eltérő rendszerekben (pl. járványterjedés, erdőtűz, stb.). Varga Imre

Molekuláris dinamikai szimulációk a fizikában, MSc szakdolgozati téma, javasolt szak: MI BSc

Összetett fizikai rendszerek mozgásegyenletei analitikus módszerekkel nem megoldhatóak. Ilyenkor alkalmazzuk a számtógépeket szimulációkat és numerikus módszereket az egyes rendszerek viselkedésének tanulmányozása során. Varga Imre

 

Kutatási témák

Szociális-gazdasági folyamatok számítógépes szimulációja, TDK téma,

A téma során egy kiválasztott (elsősorban véleményterjedésel kapcsolatos) gazdasági folyamat számítógépes szimulációját végezzük el egyed-alapú modellek segítségével. A hallgató feladata a kapcsolódó irodalom alapos tanulmányozása. A megismert modellek alapján szimulációs program fejlesztése Java vagy C nyelven, majd a program segítségével kapott eredmények kiértékelése és konklúzió levonása. A téma teljesítéséhez szükséges angolnyelvű szakirodalom olvasása. Kocsis Gergely

Szoftver alapú képalkotó energia analizátor (Software Based Imaging Energy Analyzer, SBIEA) fejlesztése, TDK téma

Az SBIEA egy saját fejlesztésű új típusú eljárás, amely az optikai, illetve elektronoptikai rendszerek fizikai működésének ismeretében a napjainkban elérhető nagy teljesítményű számítástechnikai eszközök alkalmazásával képes algoritmusok segítségével szoftveresen korrigálni a rendszer aberrációiból adódó torzításokat, ami új utakat nyit a műszertervezésben, képfeldolgozásban és ez által újfajta hibrid műszerek alkothatók. Tóth László

Elosztott szenzorhálózat fejlesztése meteorológiai mérések és előrejelző számolások végzésére (Distributed Sensor Network for numerical weather Prediction Calculations, DSN-PC), TDK téma

A DSN-PC egymás közti adatcserére képes mikroprocesszor vezérlésű intelligens mérőállomások hálózata. Ezen rendszer, a mérőállomások közti kommunikáció és a rajtuk futó szoftvereknek köszönhetően úgy használható, mint egy „szuperszámítógép”, amely önállóan és a lehető legmagasabb fokú párhuzamosítással képes differenciálegyenlet rendszerek megoldására és ezáltal pl. az egyes időjárási és egyéb elemek tér- és időbeli változását előrejelző számítások végzésére. Tóth László

Neurális hálózatok implementációja programozható logikai áramkörökkel, PhD téma

A kutatás célja az újrakonfigurálható eszközök alkalmazása mesterséges neurális hálózatok hardveres implementációjára. Az algoritmusok implementálása előzetesen magas szintű programozási nyelven történik (Matlab illetve C, C++). Ezt követően három lehetséges megvalósítási módszer közül lehet választani 1) hardverleíró nyelven (HDL), 2) System Generator segítségével, 3) magas szintű szintetizáló eszközök (HLS) alkalmazásával. Esettanulmányok az implementált mesterséges neurális hálózatok alkalmazása a mintafelismerési feladatokban (tevékenység felismerés). Oniga István

Infokommunikációs hálózatok hatékonysági vizsgálatai, PhD téma

A témán belül a jelöltnek a korszerű hálózatok ( WiFi, call-center, szenzor, kongitiv radio ) működési jellemzőit kell meghatároznia modern sorbanállási módszerekkel. Sztrik János

Komplex hálózatok vizsgálata, PhD téma

A kutatás célja a komplex hálózatok számítógépes modellezése, tulajdonságaik meghatározása, megtámadott hálózatok hibatűrésének elemzése, meghibásodási lavinák és információterjedés vizsgálata. Varga Imre

Frissítés dátuma: 2017.12.17.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.