Könyvtárostanár – osztatlan tanárképzési szak

A képzés célja a könyvtárhasználati ismeretek és az információs műveltség tanítására képes tanárok képzése, akik felkészültek a nevelési-oktatási intézmények könyvtáraiban, a közkönyvtárakban, a kettős funkciójú könyvtárakban, az integrált intézményekben az információs műveltség mentori és pedagógiai munkájának ellátására.

A könyvtárostanárok alkalmasak

  • a tanári munka szakterületi, pedagógiai-pszichológiai, szakmódszertani, gyakorlati feladatainak hagyományos és elektronikus információforrásokkal történő támogatására
  • az információs műveltség készségrendszerének mérésére, kutatására, fejlesztésére
  • a könyvtárlátogató gyermekek és fiatalok fejlettségi szintjének megfelelő tananyagrendszerek tervezésére, fejlesztésére
  • különböző szakterületi könyvtári tanórák tervezésére, megtartására
  • a gyermekek és a felnőttek digitális írástudásának, információs kompetenciáinak, továbbá a szövegértés, az értő olvasás fejlesztésére, továbbá a tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

A könyvtárostanár képzés 4+1 éves rendszerben történik, amely szakhoz bármelyik, az egyetem által meghirdetett tanárszak választható mind a 4+1, mind az 5+1 képzési rendszerben. Könyvtárostanáraink, végzettségük alapján bekapcsolódhatnak továbbá az informatika tantárgy keretein belül a könyvtári informatika tanításába és érettségi vizsgáztatásába.

Frissítés dátuma: 2017.12.18.