Programtervező informatikus (MSc)

A szak célja olyan informatikus szakemberek képzése, akik a tudásuk fejlesztését hosszú távon biztosító elméleti alapokra építve az alapképzésben szerezhetőnél magasabb szinten képesek önállóan és csoportmunkában ellátni informatikai rendszerek fejlesztési, létrehozási, alkalmazási, bevezetési, működtetési, és szervizelési tevékenységével összefüggő feladatokat, illetve rendelkeznek az alkalmazási területük informatikai feladatainak megoldásához szükséges együttműködési és modellalkotási készségekkel, képesek informatikai célú kutatási feladatok ellátására, koordinálására.

A sikeres hallgató képessé válik matematikai, számítástudományi, informatikai ismereteinek, újszerű megközelítési módot igénylő alkalmazására olyan informatikai kutatási, fejlesztési feladatok során, mint

  • komplex szakmai problémák formalizálása, a megoldáshoz szükséges elvi és gyakorlati háttér feltárása;
  • tervezési, fejlesztési, üzemeltetési és irányítási feladatok ellátása komplex szoftver rendszerek működtetése esetében;
  • tervezett vagy megvalósított informatikai rendszerek üzleti, piaci és innovatív értékének felmérése, az elkészült szoftvertermék validálása;
  • minőségirányítási részfeladatok megtervezése és kivitelezése.

Munkaerőpiaci lehetőségek

A képzést sikeresen teljesítő hallgatók a BSc szakon végzettekhez képest szélesebb körű elhelyezkedési lehetőségekkel rendelkeznek, hiszen képesek kezdeményező együttműködésre, projekt- (csoport-) munkára más szakterületek szakembereivel, illetve az informatikai szakterületéhez tartozó folyamatok átfogó, vezetői szintű értelmezésére, tervezésére, szervezésére, irányítására és ellenőrzésére. A tudományos kutatómunka iránt érdeklődők számára a mesterszak elvégzése jelent belépőt a doktori iskolába, ahol tanulmányaikat PhD képzés keretében folytathatják és később tudományos fokozatot szerezhetnek.

Az ideális jelentkező:

Programtervező informatikus, mérnökinformatikus vagy gazdaságinformatikus szakon szerzett BSc diplomával rendelkezik, képesnek érzi magát önálló munkavégzésre, és nem riad vissza az alapképzésben szerzett szakmai ismereteinek bővítésétől.

 

 

Frissítés dátuma: 2018.02.22.