Gyakran ismétlődő kérdések

Jelentkezéssel kapcsolatos kérdések:

Hogyan tudok jelentkezni az Önök karára, programtervező informatikus képzésre?

A jelentkezés elektronikusan történik a www.felvi.hu oldalon az E-felvételi segítségével.

Milyen képzéseket hirdetnek 2022 szeptembertől?

Gazdaságinformatikus, mérnökinformatikus és programtervező informatikus alap és mesterképzéseket nappali és levelező tagozaton, valamint informatikatanár szakot nappali tagozaton kétszakos formában, illetve informatikatanár mesterképzést levelező tagozaton egyszakos formában. További információ a meghirdetett képzésekkel kapcsolatban (tantervi háló, tantárgyi tematikák, oklevélkövetelmény) az Informatikai Kar honlapján a Felvételizőknek szóló információk között található.

Jövőre fogok érettségizni. Szükséges-e emelt szintű érettségi vizsgát tenni, ha alapképzésre jelentkezem és ha igen, milyen tárgyakból?

Alapképzés esetén a felvétel alapvető feltétele, hogy a jelentkező rendelkezzen legalább egy emelt szintű érettségi vizsgaeredménnyel. Hogy melyik képzéshez milyen tantárgyból szükséges emelt szintű érettségi, azt ezen a linken lehet megtekinteni.

20 évvel ezelőtt érettségiztem és az Informatikai Karra, programtervező informatikus alapképzésre szeretnék jelentkezni. Szükséges-e újra érettségizni, illetve emelt szintű érettségi vizsgát tenni?

Amennyiben rendelkezik főiskolai, egyetemi, alap-, vagy mesterképzésben szerzett oklevéllel, az oklevél minősítése alapján is számolunk pontot. Jeles minősítés 400 pont, jó minősítés 360 pont stb. Ez esetben nem szükséges az emelt szintű érettségi.

Ha nincs felsőfokú végzettsége, akkor rendelkeznie kell a Felvételi Tájékoztatóban az adott szakhoz előírt felvételi tárgyakból érettségi eredménnyel (matematika és fizika vagy informatika), valamint bármely tárgyból tett emelt szintű érettségi vizsgával is. További információ a felvi.hu oldalon található.

Romániában érettségiztem, elfogadják-e az érettségimet a jelentkezéshez, vagy esetleg újra kell érettségiznem Magyarországon?

A felvi.hu oldalon a Felvételi tájékoztató „A külföldi vagy Magyarországon működő külföldi rendszerű intézményben szerzett végzettségekről” fejezetében találja meg a szükséges információkat a benyújtandó dokumentumokkal, eredmények átszámításával kapcsolatban.

Pontszámítással kapcsolatban szeretnék segítséget kérni.

A pontszámítással kapcsolatban az Oktatási Hivatal az illetékes, a felvi.hu oldalon a Felvételi tájékoztatóban talál pontos leírást. Javasoljuk továbbá a felvi.hu oldalon elérhető Pontszámító kalkulátor használatát.

Magasabb ponthatárt fognak megállapítani, mint az előző évben?

A ponthatárt nem a kar határozza meg, az mindig egy adott szakra jelentkezők számától, eredményétől (felvételi pontszám), jelentkezési sorrendtől, valamint az adott szakra felvehető hallgatók számától (kapacitás) függ.

Elmúltam 40 éves, jelentkezhetek-e állami ösztöndíjas képzésre?

Egy hallgató 12 féléven keresztül folytathat tanulmányokat támogatott képzésben. Csak abban az esetben jelentkezzen állami ösztöndíjas képzésre, ha még rendelkezik támogatott félévekkel.

 

A képzésekkel kapcsolatos kérdések:

Mérnökinformatikus képzésre szeretnék jelentkezni az Önök karára. Van-e lehetőség a specializálódásra?

Az alap és mesterképzéseket is specializáció nélkül hirdetjük meg. Ugyanakkor minden képzésünk tantervében található egy ún. Speciális ismeretek blokk, melynek tárgyai közül a hallgatók az érdeklődésüknek megfelelő tárgyakat teljesíthetik.

Felvételt nyertem, de halasztani szeretnék. Van-e erre lehetőség?

A sikeres felvételt követően az adott képzésre be kell iratkoznia, csak ezután van lehetőség halasztást kérvényezni a kar Tanulmányi Osztályán.

Ha nem sikerül egy tárgyat időben teljesíteni, tudok-e még időben végezni?

Ez a konkrét tárgytól függ. A tantárgyak egymásra épülésével kapcsolatban szakonként a kari honlapon található fehér füzetekben, illetve a képzési gráfokban talál további információt.

Jelentkezéskor a programtervező informatikus képzést fogom első helyre beírni. Ha ez a szak mégsem nyeri el a tetszésemet, van-e lehetőség más szakra átjelentkezni, vagy újra kell felvételizni?

Karon belül szakváltásra két lezárt félév után van lehetőség elektronikus kérvény beadásával. További információ a kar honlapján érhető el.

Nyújt-e valamilyen támogatást a kar végzés utáni elhelyezkedéshez?

Évente kétszer megrendezzük az Informatikai Szakmai Napokat, ahol a jelenlevő cégek előadásokkal, standos megjelenéssel, próbainterjúkkal segítenek a fiatalabb hallgatóknak szakmai gyakorlati helyet, a végzősöknek állást találni.

 

Mesterképzéssel kapcsolatos kérdések:

Mérnökinformatikus alapképzésen végeztem, a karon belül milyen mesterképzésre jelentkezhetek és milyen feltételekkel?

Minden mesterképzés szakképzési és kimeneti követelményében megtalálható, hogy a belépéshez mely alapképzésben szerzett szakok fogadhatók el előzményként. A mesterképzések bemeneti követelményei megtalálhatók az aktuális Felvételi tájékoztató 3. számú táblázatában.

Az előzményként elfogadott szakok két csoportra oszthatók:

  • teljes kreditérték beszámítással figyelembe vehetők,
  • meghatározott kreditek teljesítésével figyelembe vehetők (azaz nem teljes kreditértékkel beszámíthatók).

Mérnökinformatikus alapképzésről mérnökinformatikus és programtervező informatikus mesterképzésre teljes kreditérték beszámítással lehet jelentkezni, míg Gazdaságinformatikus mesterképzésre Kreditelismertetési eljárás lefolytatása szükséges.

Javasoljuk továbbá a https://unideb.hu/hu/kepzesi-terkep mesterképzés-választó használatát.

Mi az a Kreditelismertetés és hogyan kell lefolytatni?

Aki olyan szakon szerez oklevelet, ami nem teljes kreditértékkel beszámítható, a karon kell a kreditelismertetést kezdeményezni. Az Informatikai Kar honlapjáról letölthető Adatlap kreditelismertetéshez nyomtatványt kell eljuttatni a Tanulmányi Osztályra a szükséges mellékletekkel együtt. A kreditelismertetési eljárás a felvételi jelentkezés benyújtása előtt is elindítható.

Indít-e a kar a következő felvételi eljárásban mérnökinformatikus mesterképzést levelező tagozaton?

A képzést minden felvételi eljárásban meghirdetjük, a képzés „indulása” attól függ, hogy a felvételi követelményt teljesítő jelentkezők száma eléri-e a meghirdetett minimális létszámot.

A programtervező informatikus alapképzés 6, míg a gazdaságinformatikus és mérnökinformatikus alapképzés 7 féléves. Milyen lehetőséget biztosít a kar arra, hogy a hallgatók a Bolognai rendszer adottságait kihasználva a „másik” szak mesterképzésére is beléphessenek?

A mesterképzéseinket mindkét felvételi eljárásban meghirdetjük, és a mintatanterv úgy van kialakítva, hogy 2-2 féléve „felcserélhető”, nem tartalmaz egymásra épülő tárgyakat.  Ezáltal a hallgatók februárban és szeptemberben is be tudnak kapcsolódni a mesterképzésbe.

Támogatja-e a kar a mester hallgatók munkavégzését, és ha igen, milyen formában?

A mesterképzések nappali tagozatán az órarendet úgy készítjük el, hogy a kontaktórák max. 3 munkanapra essenek. Így a hallgatóknak lehetősége van részidőben dolgozni.

 

Tanárképzéssel kapcsolatos kérdések:

Programtervező informatikus alapképzésen végeztem, hogyan lehetek informatikatanár?

Alapképzésben szerzett oklevéllel nappali tagozaton a kétszakos osztatlan tanári képzésre lehet jelentkezni. Sikeres felvétel, majd beiratkozás után lehetőség van a tantárgyak elfogadtatására, amennyiben azok tematikái között 75 %-os egyezés áll fenn.

 

További információk:

Telefon:
    +36-52-518-630
E-mail:
    

Frissítés dátuma: 2022.01.31.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.