TAaAS Projekt

Testing Algorithmic and Application Skills (TAaAS) projekt (2011.09.01. – …)

A TAaAS hallgatói alprojekt keretein belül a 2011/2012-es tanévtől kezdődően elsőéves informatikus, mérnök, természet- bölcsészettudományi és tanárszakos hallgatók, míg a tanári alprojektben informatikatanárok tesztelését végezzük.

A hallgatói és tanári felmérések célja általánosságban, hogy felhívjuk a figyelmet arra a tényre, amely a TAaAS projekt már rendelkezésre álló adatai alapján egyértelműen megfogalmazható, hogy az általános és középiskolai informatikaoktatás nem készíti fel a tanulókat hatékony, magas mathability szintű számítógépes problémamegoldásra, sokkal inkább a számítógépes applikációk felület kezelésére és a nyelvi sajátosságokra koncentrál. A projekt további célja olyan módszerek kidolgozása, tesztelése, bevezetése az általános és középiskolai, a felsőfokú és felnőtt oktatásba, amelyekkel hatékonyan fejleszthető a tanulók számítógépes gondolkodása és megvalósítható a közép és felsőoktatás közötti, valamint az iskola és a munkahely közötti folytonosság.

A hallgatói felmérésen vizsgáljuk, hogy a hallgatók

 • milyen szintű informatika érettségivel és milyen érettségi eredményekkel kezdik meg felsőfokú tanulmányaikat, ezek az eredmények hogyan befolyásolják a felsőfokú tanulmányok kimenetét,
 • milyen informatikai terminológia használattal rendelkeznek, hogyan tudják a szakma nyelvén megfogalmazni állításaikat,
 • hogyan ismerik fel a programozási tételeket különböző megjelenési formáikban,
 • hogyan tudják a tudástranszfert megvalósítani a különböző informatikai környezetek között,
 • milyen sémákkal, milyen szintű algoritmikus készséggel, milyen szintű és típusú számítógépes gondolkodással, milyen problémamegoldási stratégiákkal rendelkeznek.

A tanári felmérések során vizsgáljuk, hogy az informatikatanárok

 • milyen végzettséggel, képesítéssel és szakmai ismeretekkel rendelkeznek,
 • mennyire értenek egyet a NAT-ban és a kerettantervben megfogalmazott célokkal, elvárásokkal, követelményekkel,
 • mennyire elégedettek az informatika tantárgy óraszámaival, a rendelkezésre álló oktatási segédanyagokkal, tanári felkészítéssel és továbbképzésekkel,
 • hogyan használják ki a rendelkezésre álló órakeretet, oktatási segédanyagokat,
 • hogy közvetítik a tudástranszfert és a számítógépes gondolkodást,
 • hogyan ítélik meg a hallgatók informatikai ismereteit,
 • milyen típusú problémamegoldást támogatnak az informatikaoktatás során.

Partnerek - hazai

 • Budapesti Corvinus Egyetem, Magyarország, 2014
 • Budapesti Gazdasági Főiskola, Zalaegerszeg, Magyarország, 2014, 2015
 • Debreceni Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Debrecen, Magyarország, 2015
 • Debreceni Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Debrecen, Magyarország, 2014, 2015
 • Debreceni Egyetem, Informatikai Kar, Debrecen, Magyarország, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
 • Debreceni Egyetem, Műszaki Kar, Debrecen, Magyarország, 2014
 • Debreceni Egyetem, Természettudományi Kar, Debrecen, Magyarország, 2015
 • Eötvös Loránd Tudományegyetem, Informatikai Kar, Budapest, Magyarország, 2013, 2014, 2015
 • Eszterházy Károly Főiskola, Eger, Magyarország, 2013, 2014
 • Gábor Dénes Főiskola, Budapest, Magyarország, 2014
 • Károly Róbert Főiskola, Gyöngyös, Magyarország, 2014
 • Kecskeméti Főiskola, Kecskemét, Magyarország, 2014
 • Nyíregyházi Főiskola, Nyíregyháza, Magyarország, 2013, 2014, 2015
 • Nyugat-magyarországi Egyetem, Sopron, Magyarország, 2014
 • Pannon Egyetem, Veszprém, Magyarország, 2014
 • Pécsi Tudományegyetem, Pécs, Magyarország, 2014, 2015
 • Szegedi Tudományegyetem, Szeged, Magyarország, 2014, 2015

Partnerek – külföldi

 • Babeș–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Románia, 2014
 • ECE Paris - Ecole d'ingénieurs, Paris, France, 2014
 • EISTI Ecole Internationale des Sciences Traitement Information, Cergy, France, 2014
 • Lower Silesian University of Entrepreneurship and Technology in Polkowice, Poland, 2014
 • Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Csíkszeredai Kar, Románia, 2014
 • Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Marosvásárhelyi Kar, Marosvásárhely, Románia, 2014
 • University of Novi Sad, Novi Sad, Serbia, 2014
 • University of Poitiers, Poitiers, France, 2014
 • University of South Bohemia, České Budějovice, Czech Republic, 2014
 • Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra, Slovakia, 2014, 2015
 • Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, Slovakia, 2015

Updated: 2019.01.22.


Dear User!

 

The University of Debrecen considers the protection of personal data and the information provided to be of paramount importance. We hereby inform you that the University of Debrecen has reviewed its processes and incorporated the requirements of GDPR into his own data management and data protection activities, which entered mandatory on may 25,2018. The personal data of the users has been carefully handled by the University of Debrecen, it complies with the applicable data management regulations.Following the requirements of GDPR, we updated our Privacy Statement, which you can access by clicking on the link below: Privacy Policy.

I have read, understand and agree to terms.