ADA 2019 - Plenáris előadások

Péntek

Dr. Chrappán Magdolna: Úgy tanítunk, ahogy minket tanítottak – tanárjelöltek a természettudományos oktatásról

Igaz a cím, mindenki úgy tanít majd, ahogyan őt tanították? A STEM területén, ahol hazai és nemzetközi viszonylatban is tanárhiány van, nem mindegy, milyen közoktatási tapasztalatokat hoznak a leendő tanárok. Kvantitatív kutatásunk adatai szerint a tanár szakosok elavult természettudományos oktatási attitűdökkel kerülnek a képzésbe, a közoktatási élmények kevéssé motiválóak a STEM tanárszakok iránt. Az előadásban adatokat, és a tanárképzésre vonatkozó következtetéseket mutatunk be e témáról.

Dr. Gilányi Attila: A mathability tárgyköréhez kötődő néhány új eredményről

A mathability tárgyköréhez, annak az [1] dolgozatban bevezetett fogalma szerint a matematikához kötődő természetes és mesterséges kognitív képességek tanulmányozása tartozik. A tárgykör fontos részét képezi a mesterséges matematikai képességek kvantifikálhatóságának és kvantifikálásának vizsgálata. A területtel kapcsolatos kutatások céljai közé tartozik olyan módszerek kidolgozása, amelyek segítségével természetes (humán) matematikai képességek emulálhatók és fejleszthetők.

Az elmúlt évek során számos tudományos dolgozat jelent meg a témakörhöz kötődően. Ebben az előadásban rövid áttekintést adunk az azokban közölt fontosabb eredményekről. Érintjük a mathability és az oktatás (különösen a számítógéppel támogatott oktatás) területét, valamint a mathability és a kognitív folyamatok egymáshoz való viszonyát, szólunk a mathability és a matematikai problémák számítógéppel történő megoldásának kapcsolatáról, s bemutatunk néhány, az utóbbi területtel kapcsolatos új fejlesztést.

[1] P. Baranyi, A. Gilányi: Mathability: emulating and enhancing human mathematical capabilities, 4th IEEE Conference on Cognitive Infocommunications (CogInfoCom), IEEE, 2013, 555–558.

Szombat

Dr. Virágos Márta: Open Science a könyvtárban: könyvtáros kompetenciák újraértelmezése

Az új technológiák átformálják a kutatási eredmények disszeminációjának módszereit. A tradicionális tudományos kiadáson kívül megjelent már számos olyan kezdeményezés, amely elutasítja az impakt faktoron alapuló publikálást és kutatásértékelést, és új alapokra helyezi a tudományos közzétételi folyamatokat. Ezen gyakorlatok mozgatórugója a technológia mellett, az új intézményi és nemzeti politikák és a kutatás szélesebb körű fogalma. Ennek az átalakulásnak az egyik nagy összetevője a nyílt hozzáférés és a nyílt hozzáférés tudomány.

A tudományos kommunikációhoz és a nyílt hozzáférésű publikáláshoz kapcsolódóan a könyvtári tevékenységek jellemzően négy csoportba tartoznak: tudományos kiadói szolgáltatások, nyílt hozzáférésű repozitóriumi szolgáltatások, szerzői jogi kérdésekre irányuló  tanácsadás és a tudományos források értékelése. A könyvtárosoknak átfogó perspektívával és tudással kell rendelkezniük a hagyományos és nyílt hozzáférésű disszeminációs modellekről, illetve naprakészen kell lenniük a változó kommunikációs kérdésekben. Az előadás összefoglalja, hogy a nyílt tudomány megerősödésével hogyan változnak a könyvtárosi szerepkörök  és milyen kompetenciák szükségesek ahhoz, hogy a változó kutatás támogatási igényekre a könyvtárosok eredményesen tudjanak reagálni. 
 


Dear User!

 

The University of Debrecen considers the protection of personal data and the information provided to be of paramount importance. We hereby inform you that the University of Debrecen has reviewed its processes and incorporated the requirements of GDPR into his own data management and data protection activities, which entered mandatory on may 25,2018. The personal data of the users has been carefully handled by the University of Debrecen, it complies with the applicable data management regulations.Following the requirements of GDPR, we updated our Privacy Statement, which you can access by clicking on the link below: Privacy Policy.

I have read, understand and agree to terms.