Könyvtárinformatika Tanszék

Általános információk Események Oktatás Kutatás
Elérhetőségek Aktualitások Aktuális syllabus-ok Témák
Kitüntetések Szemináriumok Témák diákoknak Publikációk
Külkapcsolatok Konferenciák Oktatási anyagok Projektek
Történet      

Tanszékvezető

Tagok

 • Dr. Bényei Miklós, Nyugalmazott egyetemi docens, az MTA doktora, címzetes egyetemi tanár
  • 19-20. századi magyar művelődéstörténet, magyarországi könyv- és könyvtártörténet a 19-20. században
 • Dr. Bujdosó Gyöngyi, adjunktus
  • e-learning módszertana, virtuális és kiterjesztett valóság az információtranszferben, Tekintetkövetés a döntéshozatali támogatásban, UX-Design, Gender kutatások - Nők az informatikában
 • Bujdosóné Dr. Dani Erzsébet, adjunktus
  • EU-s információforrások, open access, tudományos eredmények disszeminációja, digitális könyvtárak, Az Európai Unió – könyvtár-informatikai lehetőségek, Olvasáskutatás, digitálisolvasás-narratívák, digitális műveltség, generációs digitális kompetencia, Romániai magyar intézménytörténet, kulturális identitás, interkulturális kommunikáció az irodalomban, a kulturális autonómia és a digitalizálás lehetőségei
 • Dr. Csernoch Mária, egyetemi docens
  • Informatika didaktika, Számítógépes problémamegoldás, Sprego
 • Eszenyiné Dr. Borbély Mária , adjunktus
  • A könyvtárosok digitális kompetencia mérésének fogalmi kerete és lehetséges indikátorai, A szemantikus web és a tartalmi keresés összefüggései, Az IFLA trendek nemzetközi és hazai visszhangja
 • Király Magdolna, tanársegéd
  • Digitális műveltség, elektronikus irodalom, elektronikus olvasás
 • Némethi-Takács Margit, tanársegéd
  • metaadat rendszerek, bibliográfiai adatfeldolgozás, XML jelölő nyelv alkalmazása könyvtári területen, nyomtatott és digitalizált plakátok leíró adatai
 • Dr. Tóth Erzsébet, adjunktus
  • Tartalom szerinti visszakeresés hálózati környezetben; Az internetes keresők lekérdezési teljesítményének értékelése; Digitalizált könyvtári tartalmak három dimenziós megjelenítése
 • Dr. Virágos Márta, tudományos főmunkatárs
  • tudásmenedzsment, tudástranszfer, szerzői jog kérdései a digitális világban, Tematikus és intézményi repozitóriumok menedzselése

Óraadó kollégák

PhD hallgatók

 • Csont István
 • Sós Anita
 • Szimkovics Tamás

Demonstrátorok

 • Kicska Andrea
 • Nagy Sándor Ádám
 • Szabó Anett

Frissítés dátuma: 2018.01.19.